Rettshjelpsdekning er en forsikringsordning som ligger inn under dine forsikringer på bil, bolig, båt, innbo og annet. Rettshjelpsforsikring er ikke noe du tegner i tillegg til dine ordinære forsikringen. Denne forsikringen blir med "på lasset" når du tegner en ordinær forsikring. Send oss en henvendelse så foretar vi en gratis sjekk av din mulighet for rettshjelp.

Rettshjelpsdekning i tvister

Dersom du kommer opp i en uenighet med en motpart kalles dette for en tvist. En tvist foreligger dersom du har fremsatt et krav mot en annen person eller selskap, og denne personen eller selskapet ikke godtar ditt krav. Et eksempel kan være at du har kjøpt en bil, som viser seg å være i veldig dårlig stand kontra hva du ble forespeilet før salget. Kanskje er bilen i så dårlig stand at du ønsker å heve kjøpet. Du skriver til selger, på en e-post:

«Jeg ønsker med dette å reklamere på bilkjøpet. Bilen har masse rust, det er en ulyd i motoren og bilen har vært kollisjonsskadet. Dette fikk jeg ingen opplysninger om. På bakgrunn av dette krever jeg heving av kjøpet. Det bes om at du godtar kravet innen 10 dager fra dags dato».

Når du har sendt en slik reklamasjon til bilselgeren, har du fremsatt et krav. Kravet er å heve kjøpet. Bilselger kan godta dette, og da vil det ikke foreligge en uenighet mellom dere, og følgelig heller ingen tvist. Dersom bilselgeren skriver tilbake at han ikke godtar kravet om heving, da foreligger det tvist. Dersom du ønsker å bruke advokat til å hjelpe deg med saken, vil bilforsikringen sørge for at du får dekket vesentlige deler av advokatutgiftene. Advokaten vil ta kontakt med ditt forsikringsselskap og søke om å få dekning. Det er dette som kalles for rettshjelpsdekning. Vi har når brukt en bilsak som eksempel, men det samme vil altså gjelde dersom du kommer opp i en tvist på andre områder. Husforsikringen vil dekke hustvister, innboforsikringen dekker de fleste andre tvister. Det er imidlertid noen unntak, for eksempel oppgjør etter ekteskap, barnefordelingssaker med flere. I disse sakene er det imidlertid ofte grunnlag for fri rettshjelp.

Dekker 80 % av advokatutgiftene

Hvor mye av advokatutgiftene som dekkes, vil variere litt med forsikringsvilkårene. De fleste forsikringsordningene innebærer at du må betale ett engangsbeløp på kr 2000 – 4000. Utgifter som går utover dette dekkes med 80%. Forsikringen betaler 80% og du betaler 20%. I realiteten får du altså dekket svært mye av utgiftene til advokat.

Få dekket inntil kr 100 000

Forsikringen dekker som regel inn til kr 100 000, men noen ordninger er slik at du får dekket inntil kr 80 000. Du må sjekke dine forsikringsvilkår. Når kr 100 000 er brukt opp må du betale resten av advokatutgiftene selv. Forsikringen dekker altså inntil kr 100 000, men det overskytende dekker de ikke. I tillegg dekker forsikringen kun utgifter som er rimelig og nødvendig. Kontakten med advokaten må derfor begrenses til det som er rimelig og nødvendig. Advokater fakturerer alle henvendelser, med minimum 0,25 timer. Du vil således tjene på å ikke kontakte advokaten mer enn det som er nødvendig. Samtidig er det viktig at du har nok kontakt med advokaten til at saken kan behandles forsvarlig. Generelt tillater forsikringsselskapene en god del korrespondanse mellom klient og advokat.

Gis fra det tidspunkt tvisten kan dokumenteres

Rettshjelp gis fra det tidspunkt du kan dokumentere at det foreligger tvist. Du må altså kunne fremlegge dokumentasjon på at du har fremsatt et krav, og du må kunne legge frem dokumentasjon på at motparten ikke har godtatt ditt krav. Dette kalles tvistetidspunktet.

Økonomisk interesse setter rammen for rettshjelp

Enkelte tror at rettshjelp gjelder uansett. Det er ikke riktig. Dersom du tegner forsikring etter at opptakten til tvisten begynte vil forsikringen ikke dekker tvisten. Det samme gjelder dersom det er lav økonomisk interesse i saken. Rettshjelp gis altså kun innenfor rammen av den økonomiske interessen i saken. Dersom mangelen koster kr 3000 å utbedre, er den økonomiske interessen kr 3000. Her lønner det seg ikke å bruke advokat. Dersom du vil kreve prisavslag på kr 250 000, er kr 250 000 den økonomiske interessen i saken, og da dekkes inntil kr 100 000 i advokatutgifter. Man skal også være oppmerksom på at det finnes en del unntak og det er ikke alltid at du får rettshjelpsdekning selv om du har tegnet forsikring og det foreligger tvist.

Har du spørsmål om rettshjelpsdekning kan du ta kontakt med oss. Vi hjelper deg å sjekke om du kan ha krav på rettshjelpsdekning. Dette koster deg ikke noe.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.