Rettshjelpsdekning er en forsikringsordning som ligger inn under dine forsikringer på bil, bolig, båt, innbo og annet.

 

Rettshjelpsforsikring er ikke noe du tegner i tillegg til dine ordinære forsikringen. Denne forsikringen blir med «på lasset» når du tegner en ordinær forsikring. Mange er ikke klar over dekningen. Sjekk om du kan ha en rettshjelpdekning i din sak. Du vil i så fall få dekket 80% av utgiftene til advokat etter fast egenandel.

Slik får du rettshjelpsdekning

Har du et behov for advokatbistand, men tenker at det blir for dyrt? Veldig mange er ikke klar over at store deler av utgiftene til advokat kan bli dekket over de forsikringsavtalene du allerede har. Helt gratis er det imidlertid ikke. Du må være villig til å betale egenandel.

Har du inngått de vanlige forsikringsavtalene er sjansen stor for at du kan få dekket utgifter til advokat. Du får dekket 80% av utgiftene til, etter fast egenandel. Denne er som regel på 4.000 kr. Vi ser i det følgende nærmere på hvordan du kan få innvilget rettshjelpsdekning.

Dersom du kommer opp i en uenighet med en motpart kalles dette for en tvist

En tvist foreligger dersom du har fremsatt et krav mot en annen person eller selskap, og denne personen eller selskapet ikke godtar ditt krav.

Et eksempel kan være at du har kjøpt en bil, som viser seg å være i dårligere stand enn hva du ble forespeilet før salget. Kanskje er bilen i så dårlig stand at du ønsker å heve kjøpet. Tvisten må dokumenteres. Uten slik dokumentasjon vil selskapet ikke gi deg rettshjelpsdekning.

Hvordan dokumentere at tvist foreligger ? 

Du kan skrive en melding eller e-post til selger, eksempelvis slik:

«Jeg ønsker med dette å reklamere på bilkjøpet. Bilen har masse rust, det er en ulyd i motoren og bilen har vært kollisjonsskadet. Dette fikk jeg ingen opplysninger om. På bakgrunn av dette krever jeg heving av kjøpet. Det bes om at du godtar kravet innen 10 dager fra dags dato».

Når du har sendt en slik reklamasjon til bilselgeren, har du fremsatt et krav. Kravet er å heve kjøpet. Bilselger kan godta dette, og da vil det ikke foreligge en uenighet mellom dere, og følgelig heller ingen tvist. Dersom bilselgeren skriver tilbake at han ikke godtar kravet om heving, da foreligger det tvist. Er du i tvil om tvist foreligger, er det noe vi kan hjelpe deg å vurdere.

Dersom du ønsker å bruke advokat til å hjelpe deg med saken, vil bilforsikringen sørge for at du får dekket vesentlige deler av advokatutgiftene. Advokaten vil ta kontakt med ditt forsikringsselskap og søke om å få dekning. Det er dette som kalles for rettshjelpsdekning.

Vi har når brukt en bilsak som eksempel, men det samme vil altså gjelde dersom du kommer opp i en tvist på andre områder. Husforsikringen vil dekke hustvister, innboforsikringen dekker de fleste andre tvister.

Typiske tvister som kan gi rettshjelpsdekning

  • Bil
  • Båt
  • Bolig og hytte
  • Avtaletvister etter kjøp/salg av varer/tjenester, for eksempel ved håndverker
  • Bobil
  • Campingvogn
  • Nabotvister

Unntak

Det er imidlertid noen unntak, for eksempel oppgjør etter ekteskap, barnefordelingssaker, straffesaker med flere. I disse sakene er det imidlertid ofte grunnlag for fri rettshjelp.

Dekker 80 % av advokatutgiftene

Hvor mye av advokatutgiftene som dekkes, vil variere litt med forsikringsvilkårene. De fleste forsikringsordningene innebærer at du må betale ett engangsbeløp på 4.000 kr. Utgifter som går utover dette dekkes med 80%. Forsikringen betaler 80% og du betaler 20%. I realiteten får du altså dekket svært mye av utgiftene til advokat.

Få dekket inntil 100.000 kr

Forsikringen dekker som regel inn til 100.000 kr. Når 100.000 kr er brukt opp må du betale resten av advokatutgiftene selv. Forsikringen dekker altså inntil 100.000 kr, men det overskytende dekker de ikke. I tillegg dekker forsikringen kun utgifter som er rimelig og nødvendig.

NB! Dekningens størrelse kan variere med prisen på det du kjøpte. Kostet objektet mindre enn 30.000 – 40.000 kr vil noen erfaringsvis mene at egenandelen blir for høy i forhold til sakens økonomiske interesse.

Rettshjelp gis fra det tidspunkt tvisten kan dokumenteres

Du må altså kunne fremlegge dokumentasjon på at du har fremsatt et krav, og du må kunne legge frem dokumentasjon på at motparten ikke har godtatt ditt krav. Dette kalles tvistetidspunktet.

Vi hjelper deg med å søke om rettshjelpsdekning – ta kontakt

Har du spørsmål om rettshjelpsdekning kan du ta kontakt med oss. Vi hjelper deg å sjekke om du kan ha krav på rettshjelpsdekning. Dette koster deg ikke noe.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.