Blogg fra advokatveiledning.no

advokatveiledning.no er et unikt tilbud til et marked som trenger veiledning innenfor ulike rettsområder. Unikt på den måten at vi tilbyr veiledning på flere måter uten at det i utgangspunktet verken koster noe eller binder "klienten" opp til noen for form avtale. På vår nettside kan du få veiledning, hint, tips, innspill og bevisstgjøre deg selv innenfor flere konkrete sakstyper uten kostnad. Har du konkret sak og kanskje en sak du vurderer å gå videre med? Det er ofte et tegn på at du kan ha behov for advokatbistand. Advokaten tar ofte over der man selv må gi slipp. Advokater jobber sjeldent med åpenbare saker. De fleste saker er tvilsomme, og noen kompliserte. Dette har vi tatt konsekvensen av ved å spesialisere oss innen for utvalgte rettsområde. Artikkelforfatterne på advokatveiledning.no er ansatt som advokater/advokatfullmektiger i Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS. Dette er et av de største advokatfirmaene i Akershus og det største advokatfirmaet i Follo. Austin Lyngmyr er i ferd med å utvide sin virksomhet til Oslo. Innleggene på advokatveiledning.no er således produsert av kompetente fagfolk i et moderne og voksende advokatfirma. Vi er ambisiøse og klar til å ta deg imot som klient om det skulle være ønskelig og nødvendig.

Vårt siste tilskudd er vår blogg, der man kan lese om alt mulig innenfor de rettsområdene vi arbeider innenfor. Vi kommer til å skrive om dagsaktuelle tema, sporadiske tips vi mener du kan ha glede av å lese om, innlegg fra advokater om saker som er løst også videre. Bloggen vil således være en arena for våre advokater til å formidle til intersserte lesere en kort og god fremstilling av interessante temaer vi er opptatt av.


Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss eller lese våre artikler!

blog