Få dekket advokatutgifter på forsikringen

Ja, du leste riktig. Det er mulig å få dekket utgifter til advokat på forsikringen. Mange er fortsatt ikke klar over at dette går an, og skrinlegger det som kanskje var en god sak fordi man fryktet en høy advokatregning. Dersom du får dekket advokatutgifter via forsikringen er regnestykket et helt annet. Les videre så vil du skjønne hva ordningen innebærer.

La oss nå si at du er eier av en leilighet og får problemer med fukt og lekkasjer etter kjøpet. Eierskifteselskapet ordner opp? Ja, det hender, men det er nok langt større sjanse for at de ikke vil erkjenne ansvar, naturligvis avhengig av sakens faktiske og rettslige side. Dersom eierskifteselskapet ikke vil hjelpe deg, avslår de å utbetale noe til deg. Denne situasjoen når partene står mot hverandre - en krever noe, den andre parter avslår - kalles tvist. Dersom denne tvisten har en økonomisk størrelse dekker forsikringen utgifter inn til den økonomiske interessen, men maks kr 100 000. Er alt gratis? Nei, det er det ikke, men du får dekket ganske mye. Først må du betale en egenandel på kr 2000 - 4000. Det overskytende beløpet blir dekket av forsikringen med 80%, mens du selv må betale 20%. Forsikringen dekker altså nesten 80% av utgiftene til advokat.

Lurer du på om du har mulighet for rettshjelp i din sak? Det er noe vi kan sjekke for deg. Har du flere spørsmål til retthjelp kan du også lese mer om dette under hovedfanen på forsiden.