Trær og naboforhold

Våren står nå for tur, hvilket erfaringsvis betyr at mange ønsker å rydde opp på utsiden samt bedre forholdene for utsikt og lignende. I denne forbindelse blir man som nabo ofte klar over at trær bør fjernes eller kanskje er en spesielt opptatt av å beholde trær for å skjerme for innsyn.
Trær engasjerer og det er ikke alltid enkelt å få gjennomslag for sitt ønske, uansett hva det er. Dersom du ikke kommer noen vei eller opplever pågang som er vanskelig å stå imot kan det lønne seg å be om bistand fra en advokat med erfaring på området.
Har du en potensiell tvist? Ta kontakt med oss for en uforpliktende og gratis førstevurdering!
Tlf 24 02 20 20