Veileder

Telefon:
91 90 22 22
Epostadresse:
jensen@aladvokat.no

Nabokonflikter, tresaker og skadedyr

Stian er en allsidig advokat med kompetanse innen mange områder. Han veileder særlig innen kjøp, eiendom og arbeidssaker.

Stian har erfaring fra rettslig behandling i flere type saker.

Han er advokat i Austin Lyngmyr & co advokatfirma AS.

Bakgrunn

Vardia forsikring

Crawford & Company AS

Meddommer Bergen tingrett

7 Fjell kapital AS