Artikler

Velkommen til advokatveiledning.no sin artikkelside.

På denne siden, i kolonnen til venstre, ser du hvilke sakstyper vi har konsentrert oss om.

Under hver "boks" finner du aktuelle artikler knyttet til spesifikke temaer. Informasjonen gir deg konkret veiledning i din sak. Vårt mål er at advokatveiledning.no skal gi deg en innføring i den problemstillingen du står overfor. Ønsker du ytterligere råd og veiledning er du velkommen til å ta kontakt med oss. Din sak vil bli behandlet av en advokat/advokatfullmektig med god erfaring på området.

Tjenesten er levert av Austin Lyngmyr - tlf 24 02 20 20 - post@advokatveiledning.no

Vår kompetanse henger naturligvis nært sammen med de temaene vi skriver om i artiklene. Du kan dermed føle deg trygg på at vi kan vår jobb innenfor utvalget områder.

Den første henvendelsen koster deg ikke noe. Vi gir også en innledende vurdering på om du har krav på dekning av dine advokatutgifter.

Trenger du advokat? Ta gjerne kontakt