Flere av våre advokater er engasjert i saker som føres i Forbrukerklageutvalget. Sannsynligvis er kjøpsrettsadvokatene som er tilknyttet advokatveiledning.no blant de advokatene i Norge som har bistått flest klienter i Forbrukerklageutvalget de siste årene.

Det er en styrke å ha erfaring i disse sakene fordi man vet hva utvalget legger vekt på, og hva som er avgjørende å få med i slike saker.

Har du tapt eller vunnet i Forbrukerklageutvalget? Vi tilbyr selvsagt også veiledning og bistand i saken for tingretten. Husk at utgifter til advokat som regel dekkes av forsikring, og du betaler kun egenandel.

Ønsker du å benytte advokat ved behandling av din sak i Forbrukerklageutvalget kan du gjerne ta kontakt med oss. Saker som er mest aktuelle for behandling i Forbrukerklageutvalget, med advokatbistand, er gjerne tvister knyttet til bil, båt, bobil og campingvogn.

Hva er Forbrukerklageutvalget?

Forbrukerklageutvalget er et organ som kan fatte vedtak i saker som er behandlet i Forbrukerrådet, hvor man ikke har blitt enige. Utvalget kan fatte vedtak i saken, og vedtaket blir i utgangspunktet bindende for partene som er involvert. Avgjørelsen kan imidlertid ankes til tingretten etter nærmere angitt frist. Vurderer du advokat ved behandling av saken i Forbrukerklageutvalget? Les mer nedenfor.

Føre saken selv – eller bruke advokat ved behandling av sak i Forbrukerklageutvalget?

Det lønner seg ikke å bruke advokat i Forbrukerklageutvalget, dersom du føler deg sikker på å tape saken eller om den økonomiske interessen i saken er for lav. Den økonomiske interessen bør være såpass høy at det vil føles riktig å bruke penger på bistand. Dette vil ofte være tilfelle i saker hvor du krever heving av kjøpet. Krever du heving av kjøp på en bil til 40 000 kr, så er den økonomiske interessen i saken 40 000 kr. Dette er knyttet til hva ditt forsikringsselskap kan dekke av utgifter til advokat.

Dersom du ønsker å tilrettelegge saken på best mulig vis, både faktisk og juridisk, og den økonomiske interessen er høy nok, bør du vurdere å bruke advokat ved behandling av din sak i Forbrukerklageutvalget. Det er imidlertid viktig at du tar denne avgjørelsen på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at du unngår å få unødige tidsproblemer. Det er ingenting i veien for at advokaten også kan føre saken i Forbrukerrådet, eller i tiden før Forbrukerrådet også.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Er du i en tvist med en motpart, vil du ha krav på dekning av advokatutgiftene så lenge du hadde forsikret gjenstanden på tvistetidspunktet. Ordinær ansvarsforsikring er tilstrekkelig. Egenandelen er som regel på 3000 – 4000 kr. Når den er betalt, dekker forsikringsselskapet 80% av øvrige utgifter. Ordningen medfører at du får prisgunstig advokatbistand. Ønsker du bistand i din sak kan du ta kontakt via vårt kontaktskjema nedenfor. Den første henvendelsen koster deg ikke noe.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.