Advokat ved behandling i Forbrukerklageutvalget

Flere av våre advokater har til enhver tid saker som føres i Forbrukerklageutvalget. Sannsynligvis er kjøpsrettsadvokatene tilknyttet advokatveiledning.no blant de advokatene i Norge som har bistått flest klienter i Forbrukerklageutvalget de senere årene. Det er en styrke å ha godt med erfaring i disse sakene fordi man vet hva utvalget legger vekt på og hva som er avgjørende å få med.

Har du tapt eller vunnet i Forbrukerklageutvalget? Vi tilbyr selvsagt også veiledning og bistand i saken for tingretten. Husk at utgifter til advokat som regel dekkes. Du betale kun egenandel.

Ønsker du å benytte advokat ved behandling av din sak i Forbrukerklageutvalget kan du gjerne ta kontakt med oss. Saker som er mest aktuelle for behandling i Forbrukerklageutvalget, med advokatbistand, er gjerne tvister knyttet til bil, båt, bobil og campingvogn.

Les gjerne mer om vår erfaring med Forbrukerklageutvalget nedenfor.

Hva er Forbrukerklageutvalget?


Utvalget har en egen nettside hvor man kan lese om hva de gjør. Kort fortalt er Forbrukerklageutvalget et organ som kan fatte vedtak i saker som er behandlet i Forbrukerrådet, hvor man ikke har blitt enige. Utvalget kan fatte vedtak i saken, og vedtaket blir i utgangspunktet bindende for partene. Avgjørelsen kan imidlertid ankes til tingretten etter nærmere angitt frist. Vurderer du advokat ved behandling av saken i Forbrukerklageutvalget? Les mer nedenfor.

Føre saken selv - eller bruke advokat ved behandling av sak i Forbrukerklageutvalget?


Først kan vi si at det ikke vil lønne seg å bruke advokat i Forbrukerklageutvalget, dersom du føler deg sikker på å tape saken eller den økonomiske interessen i saken er for lav. Den økonomiske interessen bør være såpass høy at det vil føles riktig å bruke noen kroner på bistand. Dette vil ofte være tilfelle i saker hvor du krever heving av kjøpet. Krever du heving av kjøp på en bil til kr 40 000, så er den økonomiske interessen i saken kr 40 000. Denne henger igjen sammen med hva ditt forsikringsselskap kan dekke av utgifter til advokat.

Dersom du ønsker å tilrettelegge saken på mest mulig optimalt vis, både faktisk og juridisk, og den økonomiske interessen er høy nok, bør du vurdere å bruker advokat ved behandling av din sak i Forbrukerklageutvalget. Det er imidlertid viktig at du tar denne avgjørelsen på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at man unngår å komme i unødig tidsproblematikk. Det er ingenting i veien for at advokaten også kan føre saken i Forbrukerrådet, eller tiden før Forbrukerrådet også.

Forsikringen dekker advokatutgiftene


Er du i en tvist med motparten, vil du ha krav på dekning av advokatutgiftene så lenge du hadde forsikret gjenstanden på tvistetidspunktet. Ordninær ansvarsforsikring er tilstrekkelig. Egenandelen er som regel på
kr 3000 - 4000. Når den er betalt, dekker forsikringsselskapet 80% av øvrige utgifter. Ordningen medfører at du får prisgunstig advokatbistand. Ønsker du bistand i din sak kan du ta kontakt via vårt kontakskjema nedenfor. Den første henvendelsen koster deg ikke noe.