Forbrukerkjøpsloven - spesialiserte advokater på kjøpsrett

Advokatveiledning tilbyr advokatbistand over hele landet.

Advokatveiledning har knyttet til seg en rekke advokater med særlig kompetanse på kjøpsrett. Tvister innenfor kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er et av våre satningsområdet. Vi har som mål å utgjøre et av landets ledende tilbud på spesialisert advokatbistand innenfor saker på bil, båt, bobiler og campingvogner. På vår nettside finner du en rekke hint og tips i diverse saker.

Når det gjelder saker på telefoner, datamaskiner, klær og andre gjenstander av mindre verdi er det ikke lønnsomt å bruke advokat.

Tror du at du har en sak som gjelder bil, båt, bobil eller campingvogn, kan du gjerne ta kontakt med oss for advokathjelp.

Vi fører ofte saker i Forbrukerrådet, Forbrukertvistutvalget, forliksrådene og i retten. Ofte løser en sak seg lenge før det er behov for rettslige skritt. Forbrukerkjøpsloven gir deg som forbruker en rekke rettigheter. Vi sørger som advokat for at du i medhold av forbrukerkjøpslovens bestemmelser får best mulig oppfølning i din sak. Vi jobber ikke bare med forbrukerkjøpsloven. Også saker som omfattes av kjøpsloven er av interesse for våre advokater. Vi vet forskjellene mellom lovene.

Forbrukerkjøpsloven har gjort det mulig for forbrukerne å få lettere tilgang på sentrale rettigheter i reklamasjonssaker. Selger vil fort handle i strid med forbrukerkjøpsloven dersom selger ikke er på hugget, for eksempel med å tilby avhjelp uten opphold. Ønsker du optimal bistand i din sak bør du la en av våre advokater hjelp deg. Det er ikke så dyrt som mange tror.

I saker etter forbrukerkjøpsloven vil du som oftest ha krav på dekning av advokat. Dette gjelder dersom du har forsikret bilen, båten, bobilen eller campingvognen. Under enhver forsikring ligger det rettshjelpsdekning, selv om du bare har ansvarsforsikring. Du betaler kr 4000 i egenandel. Deretter dekker forsikringen 80% av advokatbistanden. Dette er et meget gunstig tilbud til deg som forbruker og det nærmeste du kommer fri rettshjelp i denne type saker. Det kan være dyrt å la være.

Har du en sak? Ta kontakt med advokat i dag. Den første henvendelsen koster deg ikke noe. La en spesialisert advokat styre saken for deg, så er du sikker på at det som gjøres kan blir gjort.