Lurer du på hvordan du skal gå fram for å skrive forliksklage eller stevning? Gjelder saken din mindre beløp bør du gjøre jobben selv, men er det snakk om høyere verdier bør du vurdere å ta kontakt med en advokat.

Når saken går i retning av forliksrådet eller tingretten er det viktig å vite hva man skal gjøre, med tanke på prosessuelle regler.

Mange mener de kan ha en sak hvor de har krav de kan få innfridd. Det kan være krav på penger, erstatning, heving av avtale, naborettslig forhold eller noe annet. Fellesnevneren for alle tilfeller i privatrettslige saker, er at du er henvist til forliksrådet eller tingretten dersom du skal kreve noe og motparten ikke etterkommer dette kravet. Du må altså få dom på ditt krav.

Advokatveiledning dekker mange saksområder. Samarbeid med flere advokater gjør at vi finner en advokat som kan din sak. Vi tilbyr også advokatbistand uansett hvor du bor. Ta kontakt via vårt kontaktskjema nedenfor.

I hvilke tilfeller trenger du å sende forliksklage eller stevning?

Dersom du mener å ha krav på noe, men motparten ikke etterkommer dette kravet, bør du vurdere å sende en forliksklage. Skal du vinne frem med kravet ditt bør det være overveiende sannsynlig at du faktisk har krav på det du påstår. Det er viktig at man har en rettslig knagg å henge kravet på, og bevismaterialet spiller alltid en viktig rolle.

Mange av disse momentene kan det naturligvis være vanskelig å ha kontroll på for ufaglærte, og mange velger derfor å få hjelp til å skrive forliksklage eller stevning. I utgangspunktet skal alle saker behandles i forliksrådet, men det finnes noen unntak hvor det er muligheter for stevning direkte. Hva som er riktig i fra sak til sak hjelper vi som advokater deg med.

Dekning av advokatutgifter

Dersom du trenger hjelp til å skrive forliksklage eller stevning, har du ofte krav på dekning av advokatutgifter. I mange saker vil det være dekning av advokatutgifter via en av dine ordinære forsikringer. Inkludert i ordinære forsikringer er det noe som kalles rettshjelp.

I noen sakstyper gis det ikke rettshjelp via forsikring, men staten tilbyr fri rettshjelp. Vi sjekker dine muligheter for dekning av advokatutgiftene. I alle tilfeller må du betale en egenandel, men denne er minimal sammenliknet med totalutgiften. Veldig ofte dekkes altså saken av en eller annen ordning, og det er derfor lite å tape på å kontakte en advokat.

Hvorfor velge advokatbistand dersom du trenger hjelp til å skrive forliksklage eller stevning?

Svaret på dette spørsmålet henger litt sammen med det som er nevnt allerede. Dersom du skal ha noe gjort på en ordentlig måte, kontakter du gjerne en fagmann. Slik er det i jussens verden også. Akkurat som elektrikeren er den beste til å legge opp strøm er advokaten den beste til å legge opp din sak. Det er viktig at du velger en advokat som kan det aktuelle saksområdet. Vi i Advokatveiledning dekker mange saksområder, og vi har som regel alltid en ledig advokat som kan det juridiske området som berører din sak.

Ta kontakt dersom du trenger hjelpe til å skrive forliksklage eller stevning. Den første henvendelsen koster deg ikke noe, og du får svar etter kort tid.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.