Hjelp til å skrive forliksklage eller stevning

Ser du etter skjema for forliksklage eller mal for stevning? Er det snakk om mindre beløp bør du gjøre jobben selv, men er det snakk om høyere verdier bør du vurdere å ta kontakt med en advokat.Når saken går i retning av forliksrådet eller tingretten er det viktig å vite hva man skal gjøre, herunder med tanke på prosessuellle regler.

Mange mener de kan ha en sak hvor de har krav på et elller annet. Det kan være krav på penger, erstatning, heving av avtale, naborettslig forhold og så videre. Fellesnevneren for alle tilfeller, i privatrettslige saker, er at du er henvist til forliksrådet eller tingretten dersom du skal kreve noe og motparten ikke etterkommer dette kravet. Du må altså få dom på ditt krav.

Advokatveiledning dekker mange saksområder. Samarbeid med flere advokater gjør at vi kan finne en advokat som kan din sak. Vi tilbyr advokatbistand uansett hvor du bor. Ta kontakt via vårt kontaktskjema nedenfor.

I hvilke tilfeller trenger du å sende forliksklage eller stevning?


Dersom du mener å ha krav på noe, men motparten ikke etterkommer dette kravet, bør du vurdere å sende en forliksklage. Skal du vinne frem med ditt krav bør det være overveiende sannsynlig at du har krav på det du påstår. Det er viktig at man har en rettslig knagg å henge kravet på, og bevismaterialet spiller alltid en viktig rolle i enhver rettslig prosess. Mange av disse momentene kan det naturligvis være vanskelig å ha kontroll på for ufaglærte, og mange velger derfor å få hjelp til å skrive forlksklage eller stevning. I utgangspunktet skal alle saker behandles i forliksrådet, men det finnes noen unntak hvor det er muligheter for stevning direkte. Hva som er riktig i fra sak til sak hjelper vi som advokater deg med.

Dekning av advokatutgifter


Dersom du trenger hjelp til å skrive forliksklage eller stevning, vil det ofte være slik at du kan ha krav på dekning av advokatutgifter. I mange saker er det dekning av advokatutgifter via en av dine ordinære forsikringer. Inn under ordinære forsikringer er det noe som kalles rettshjelp. Denne rettshjelpforsikringen er innbakt i den ordinære forsikringen. I andre saktyper gis det ikke rettshjelp via forsikringen, men staten tilbyr fri rettshjelp. Vi sjekker dine muligheter for dekning av advokatutgiftene. I alle tilfeller må du betale en egandel, men denne er minimal sammenliknet med totalutgiften. Veldig ofte dekkes saken av en eller annet ordning. Det er derfor lite å tape på å kontakte en advokat.

Vi bistår i de fleste sakstyper og sjekker om du har krav på dekning av advokatutgifter.

Hvorfor velge advokatbistand dersom du trenger hjelpe til å skrive forliksklage eller stevning?


Svaret på dette spørsmålet henger litt sammen med de to foregående avsnittene. Dersom du skal ha noe gjort på en ordentlig måte, kontakter du gjerne en fagmann. Slik er det i jussens verden også. Akkurat som elektrikeren er den beste til å legge opp strøm er advokaten den beste til å legge opp din sak. Kvaliteten blir bedre. Det er viktig at du velger en advokat som kan det aktuelle saksområdet. Advokatveiledning dekker mange saksområder og vi har som regel alltid en ledig advokat som kan jussen i din sak.

Ta kontakt dersom du trenger hjelpe til å skrive forliksklage eller stevning. Den første henvendelsen koster deg ikke noe.


Hos oss får du svar etter kort tid - samme dag.