Har du fått avslag fra NAV? Fortvil ikke, vi kan kanskje hjelpe deg.

Dersom du ikke har fått innvilget din søknad, kan du klage. I klagerunden kan du ha krav på fri rettshjelp. Våre advokater kan tilby bistand til å klage på vedtaket, og vi tilbyr også å hjelpe deg å få i stand fri rettshjelp.

Tjener du mindre enn 245.000 kan du ha krav på fri rettshjelp

Dersom du har ytelser på under kr 246 000 i året kan du ha krav på fri rettshjelp. Dette hjelper vi til med å sjekke opp og få i stand. Klagen kan omgjøres hos instansen som fattet vedtaket. Dersom det ikke skjer går saken videre til NAV Klageinstans. Avslag fra NAV Klageinstand kan ankes til Trygderetten.

Klage på NAV-vedtak

Dersom du har sendt en søknad til NAV, og den ikke innvilges, kan du ikke ta for gitt at vedtaket er riktig. Erfaringsvis er mange av vedtakene som fattes hele eller delvis feil. Med andre ord kan det lønne seg å inngi en NAV-klage. Det er ingenting i veien for at du sender inn klage selv, men har du ytelser på under kr 246 000 vil du kunne ha krav på fri rettshjelp. Da bør du benytte advokat som har kjennskap til denne type saker. I advokatveiledning.no har vi advokater med god erfaring i NAV-klagesaker. Vi kan således tilby å bistå i NAV-saker.

Vi bistår deg i NAV-saker

Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema, så vil du bli kontaktet av en av våre advokater innen kort tid. Henvendelsen er naturligvis helt gratis å sende inn og vi har streng taushetsplikt. Vi har gode resultater å vise til. Det er bare hyggelig å bli kontaktet i saker vi kan hjelpe.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.