Et pengekrav innebærer at noen skylder deg en sum penger. I de fleste tilfeller er dette uproblematisk. Det kan imidlertid fra tid til annen vise seg at personen som skylder deg penger ikke vil betale. Dette kan være av en rekke ulike årsaker. Spørsmålet er hvordan du nå skal gå frem?

Krav på penger – hva nå? Forliksrådet?

Dersom den som skylder deg penger bestrider grunnlaget, må du ha en dom på kravet. Det mest nærliggende er å ta saken inn for forliksrådet. Da må det inngis en forliksklage. Deretter vil skyldner få et brev fra forliksrådet med pålegg om tilsvar. Dersom denne tilsvarfristen oversittes, får du en såkalt fraværsdom dersom dette begjæres. Forliksrådet vil så innkalle til rettsmøte. Her blir det en muntlig forhandling. Forliksrådet har domskompetanse.

Begjæring om utlegg når skyldner ikke betaler

Dersom du har en dom på kravet eller et gjeldsbrev, har du det som kalles tvangsgrunnlag. Da kan du sende inn en begjæring om utlegg dersom du har krav på penger, men skyldner ikke betaler. Namsmyndighetene vil da bistå med tvangsinndrivelse av pengene. Dette kan skje ved pant i eiendom eller trekk i lønn for å nevne to praktiske eksempler.

Dette må oppfylles for å sende til inkasso

Mange tenker inkasso og purregebyr. Det er imidlertid ikke så praktisk som mange tror. Det forutsetter nemlig at skyldner ikke protesterer på grunnlaget. Hvis skyldner ikke bestrider grunnlaget, men for eksempel ikke har penger til å betale, kan saken sendes til inkasso.

Vi bistår deg ved pengekrav

Vi tilbyr advokathjelp og advokatbistand. Vi gir deg en gratis førstevurdering. Dersom du har en sak å gå videre med, bistår vi i samråd med hva du ønsker. Du har trolig krav på dekning av advokatutgifter på din innboforsikring. Dette er såkalt rettshjelpsdekning. Dette sjekker og etablerer vi for deg. Det kan være fornuftig å få spesialisert bistand for å kvalitetssikre prosessen du skal gjennom og gi deg best mulig grunnlag for å få de pengene du har krav på. Ta kontakt i dag og få svar innen kort tid.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.