På denne siden vil du finne utdrag fra det vi på forsiden kaller "Sporadisk veiledning". Dette er små hint og tips i hverdagen til folk som trenger juridisk bistand på diverse områder. Les gjerne vår sporadiske veiledning eller ta kontakt med oss for nærmere bistand i din sak.

To menn som sitter overfor hverandre ved et bord og snakker sammen.Kjøpsrett

Om reklamasjon
Visste du at en reklamasjon kan gis både muntlig og skriftlig? Det er ikke noe krav til hvordan en reklamasjon skal gis. Det mange imidlertid ikke er klar over er bevishensynene. Dersom ingen kan bevitne din reklamasjon vil du har problemer med å bevise at du faktisk reklamerte og det vil være tvilsomt om reklamasjonen faktisk er å anse som en reklamasjon. Vi anbefaler derfor at du alltid sender reklamasjon skriftlig, på en måte som gjør at du er sikker på at reklamasjonen kom frem.

Pengekrav

Om sikring av pengekrav
Er det noen som skylder deg penger, men du får dem ikke tilbake? Da er det viktig å sikre kravet mot foreldelse og sikre at du kan kreve pengene tilbakebetalt. Det mest aktuelle vil da være å sikre kravet ved en dom i forliksrådet. Inndriving av kravet kan skje utenrettslig eller rettslig vi namsmannen. Våre advokater bistår med dette.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.