Dersom du har blitt innkalt til forliksrådet eller mottatt pålegg om tilsvar, har du kanskje tenkt at det kan være behov for advokat. Vi har flere advokater som jevnlig møter i forliksrådet og i retten. Ettersom advokatveiledning.no huser et samarbeid på over 20 advokater, er det stor sannsynlighet for at vi har en advokat som dekker det fagfeltet din sak handler om.

Det trenger ikke være dyrt

Husk på at svært mange saksområder er dekket av ordningen for fri rettshjelp eller gjennom dine forsikringer. Dersom din sak i forliksrådet dekkes av en slik ordning, er advokat i forliksrådet en rimelig investering. Hvorfor skal du stå i en slik sak alene dersom du vil ha kyndig bistand som tilnærmet er gratis? Vi sjekker om du har mulighet til å få dekket advokatutgiftene, for eksempel gjennom ordningen for fri rettshjelp eller via en av dine forsikringer. 

Din sak – vår vurdering

Du kan gjerne sende oss en uforpliktende melding om din sak, så ser vi hva vi eventuelt kan hjelpe deg med. Denne innledende kontakten koster deg ikke noe. Dersom du er innkalt til forliksrådet eller selv ønsker å ta ut en forliksklage, er det før eller siden antagelig behov for advokatbistand.

Ta kontakt, så hjelper vi deg

Ta kontakt via vårt kontaktskjema, så blir du kontaktet av en advokat med meget god kompetanse på det aktuelle saksområdet. Denne første kontakten koster deg ingen ting. Vi hører gjerne fra deg.

Den økonomiske interessen bør utgjøre minst kr 20 000 for at advokatbistand vil lønne seg.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første hendvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.