Advokatene tilknyttet samarbeidet i advokatveiledning.no jobber primært for privatpersoner, og små og mellomstore bedrifter. For å nevne noen områder er det saker knyttet til bil, bolig, båt, gjenstander, dyr, husleieforhold, pengekravsaker, arbeid, avtale/kontrakter og tjenester.

Bruke advokat på «liten» sak?

Det første spørsmålet mange stiller seg er om det er hensiktsmessig å bruke advokat ut i fra et kostnadsperspektiv. Dersom verdiene i saken er under kr 20 000 – 30 000, vil det ikke så ofte lønne seg å bruke advokat. Unntaket er i de tilfellene klienten mener andre hensyn enn kun den direkte økonomiske interessen, er avgjørende. Andre tilfeller er der klienten tar sjansen på at saken løser seg raskt, men hvor klienten også er villig til å ta kostnaden selv om rask løsning ikke skulle bli utfallet. For mange er prinsippet det viktigste. Men, generelt må vi si at det ikke lønner seg, som en hovedregel, å bruke advokat på saker av liten økonomisk verdi. Da vil du være tjent med å være selvprosederende i forliksrådet eller Forbrukerrådet.

Advokatbistand ved behandling i Forbrukerrådet og forliksrådet?

Flere ønsker å føre saken selv gjennom behandlingen i Forbrukerrådet eller forliksrådet. Ordningen er lagt opp til at det skal være fullt mulig, hvilket det også er. Dersom saken dreier seg om større økonomiske interesser kan det likevel spørres om du bør føre saken selv, fordi saken da er økonomisk viktig. Vi opplever stadig å bli kontaktet av forbrukere som lurer på om vi kan hjelpe etter tap i Forbrukertvistutvalget og forliksrådet. Et av problemene knyttet til dette er ofte at kravet er rettskraftig avgjort når saken kommer til oss. Da er det ikke noe å gjøre. Vurder derfor sterkt å bruke advokat dersom den økonomiske interessen er høyere enn kr 30 000. Det er en gang slik at det er advokaten som er best egnet til å foreta bevismessige og juridiske vurderinger.

Er det dyrt med advokat?

Advokatbistand er så dyrt, tenker mange. Sannheten er at det ikke trenger å være så dyrt. I mange forbrukersaker har forbrukeren en forsikring som dekker 80% av advokatutgiftene. Ja, du må betale en egenandel, men denne er begrenset til kr 4000 i grunnegenandel og deretter 20% av tvistesummen. Er klienten en næringsaktør, stiller det seg annerledes. Da gjelder ikke ordningen med forsikringsdekning. Vi gir imidlertid gjerne et godt tilbud på forespørsel.

Advokatbistand fra våre advokater

Lurer du på om du skal bruke advokat? Det er gratis og uforpliktende å ta kontakt med oss. Vi er over 20 advokater og hos oss treffer du med stor grad av sannsynlighet en advokat som «kan din sak». Den første vurderingen er gratis. Dersom det er behov, ønsker vi å bistå deg i din tvist. Ta gjerne kontakt her eller via vårt kontaktskjema. Dersom du foretrekker telefon, er det bare å sende oss en melding med telefonnummer, så ringer vi. Det er bare hyggelig å bli kontaktet!

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.