De fleste har hørt om fri rettshjelp, men ikke like mange er klar over at man kan få dekket det meste av advokatutgiftene gjennom forsikringen. Dette gjelder for eksempel dersom en har innboforsikring, bilforsikring, båtforsikring eller husforsikring.

Hvilke av forsikringene som er aktuelle bestemmes av hva du og motparten er uenige om, altså tvistens innhold. Forsikringen som dekker advokatutgiftene kalles rettshjelpsforsikring.

Nærmere om tvist

For at det skal være aktuelt å få dekket advokatutgifter på forsikringen, må det foreligge en tvist. Det vil si at det er fremsatt et krav og at dette kravet er bestridt. Et praktisk eksempel er tilfellet der bilkjøper krever heving av kjøpet. Dersom selger nekter å godta heving foreligger det tvist.

Økonomisk interesse

Videre må det foreligge en økonomisk interesse. Dersom det ikke er noen økonomisk interesse i saken, vil det heller ikke være aktuelt å få dekket advokatutgiftene via forsikringen. Dette er ikke helt enkelt å avgjøre, og det lønner seg å la en advokat vurdere om du har økonomisk interesse i saken. Er du i tvil bistår vi med dette.

Egenandel

Dersom advokatutgifter dekkes av forsikringen, betyr det at du må betale en egenandel. Denne er som regel på kr 4000 i grunnegenandel. Etterpå betaler du 20% av advokatutgiftene.

Ta kontakt

Har du spørsmål omkring rettshjelpsforsikring, kan du sende oss en melding via vårt kontaktskjema. En av våre advokater vil kunne gi deg nærmere veiledning om rettshjelp.

 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.