Advokatveiledning.no er et unikt tilbud til et marked som trenger veiledning innenfor ulike rettsområder. Unikt på den måten at vi tilbyr veiledning på flere måter uten at det i utgangspunktet verken koster noe eller binder deg opp til noen for form avtale.

På våre nettsider kan du få veiledning, hint, tips, innspill og bevisstgjøre deg selv innenfor flere konkrete sakstyper uten at det koster deg noe. Har du en konkret sak og kanskje en sak du vurderer å gå videre med? Da kan du ha behov for advokatbistand. Advokaten tar gjerne over der man selv må gi slipp.

Spesialister innenfor hvert rettsområde

Advokater jobber sjeldent med åpenbare saker. De fleste saker er tvilsomme, og noen kompliserte. Dette har vi tatt konsekvensen av ved å spesialisere oss innen for utvalgte rettsområde. Artikkelforfatterne på advokatveiledning.no er ansatt som advokater/advokatfullmektiger i Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS. Dette er et av de største advokatfirmaene i Akershus, og det største advokatfirmaet i Follo. Austin Lyngmyr har også kontor i Oslo. Innleggene på advokatveiledning.no er således produsert av kompetente fagfolk i et moderne og voksende advokatfirma. Vi er ambisiøse og klar til å ta deg imot som klient om det skulle være ønskelig og nødvendig.

Artiklene handler om ulike rettstemaer vi arbeider innenfor

Dagsaktuelle tema, sporadiske tips vi mener du kan ha glede av å lese om, innlegg fra advokater om saker som er løst også videre. Nettsidene er en arena for våre advokater til å formidle til interesserte lesere en kort og god fremstilling av temaer vi er opptatt av.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss .

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.