Flere ordninger gjør at du i mange tilfeller har krav på gratis advokat. I flere av sakstypene vi jobber med, er det dekning enten via offentlige instanser, fri rettshjelp-ordningen eller gjennom forsikringsselskapet. Felles for en del av ordningene er at du må betale en egenandel. Denne er imidlertid beskjeden sammenliknet med totalbeløpet. Det finnes også ordninger som er helt gratis. Dette gjelder eksempelvis advokatvakten, som arrangeres i flere norske byer.

Når vi snakker om gratis advokat og advokatbistand, er det også ofte slik at mange selskaper tilbyr gratis advokat for å gi en førstevurdering av saken. Dette er i tråd med gjeldene anbefalinger. På denne måten får forbrukeren en mulighet til å skjønne om saken er noe å gå videre med. Denne terskelen må antas å være så lenge man på den første konsultasjonen får en gratis samtale med en advokat.

I advokatveiledning.no sjekker vi naturligvis om du kan har dekning via noen av de ordningene som finnes. I mange saker har du mulighet for tilnærmet gratis advokat. Dersom du lurer på om du har en sak hvor du har mulighet for dekning av advokatutgiftene, er du velkommen til å ta kontakt. Benytt vårt kontaktskjema.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.