Gratis advokat

Flere ordninger gjør at du i mange tilfeller har krav på "gratis" advokat. I flere av sakstypene vi jobber, er det dekning enten via offtenlige instanser, fri rettshjelp - ordningen eller gjennom forsikringsselskapet. Felles for en del av ordningene er at du må betale en egenandel. Denne er imidlertid beskjeden sammenliknet med totalbeløpet. Det finnes også ordninger som er helt gratis. Dette gjelder eksempelvis advokatvakten, som arrangeres i flere norske byer.
Når vi snakker om gratis advokat og advokatbistand, er det også ofte slik at mange selskaper tilbyr gratis advoakt for å gi en førstevurdering av saken. Dette er i tråd med gjeldene anbefalinger. På denne måten får forbrukeren en mulighet til å skjønne om saken er noe å gå videre med. Denne terskelen må antas å være så lenge man på den første konsultasjonen får en samtale med en gratis advokat.

I advokatveiledning.no sjekker vi naturligvis om du kan har dekning via noen av de ordningene som finnes. I mange saker har du mulighet for tilnærmet gratis advokat. Dersom du lurer på om du har en sak hvor du har mulighet for dekning av advokatutgiftene, er du velkommen til å ta kontakt. Benytt vårt kontaktskjema: