For de fleste vil det før eller siden kunne bli nødvendig å la seg bistå av advokat. Vi jobber mye med forbrukerrelaterte temaer og møter derfor mange helt vanlige mennesker som trenger advokatbistand.

Dette kan for eksempel skje dersom du er uheldig med bilkjøp, boligkjøp eller fordi arbeidsplassen din skal nedbemanne. Det er selvfølgelig fullt mulig å komme seg ut av slike utfordringer og eventuelle konflikter på egenhånd. Mange velger likevel å bruke advokat fordi det gir en trygghet for at egne interesser blir ivaretatt på best mulig vis. En av årsakene til at enkelte kvier seg for å bruke advokat er antagelig at advokatbistand regnes som dyrt. Vi skal her gi noen tips til hvordan kostnadene kan holdes nede, og hvordan du får mest mulig igjen for pengene du investerer i advokattjenesten.

Nyttige tips for å få mest mulig igjen for utgiftene til advokat

Folk er forskjellige og det er ikke sikkert våre tips passer for alle, slik at det uttrykkelig er nevnt. Fokuset her er imidlertid utelukkende å se på tiltak for å begrense utgiften til advokat og få mest mulig bistand for pengene.

Fri rettshjelp og rettshjelpsdekning over forsikringen

Sjekk alltid hvilke muligheter som finnes til å få dekket deler av advokatutgiftene. Mange sakstyper kan utløse en mulighet for deg til å få dekket utgifter til advokat. En advokat som kjenner området saken gjelder vil hjelpe deg med dette. Vi har imidlertid sett flere eksempler på at advokaten har oversett slike ordninger. De mest vanlige er rettshjelpsdekning i forsikringen eller fri rettshjelp betalt av det offentlige.

Oversiktlig faktum gir gode arbeidsforhold for advokaten

Om du har bestemt deg for å la deg bistå av advokat lønner det seg å fremstille faktum i saken fullstendig og kronologisk. Vær mest mulig presis. Dette vil gi advokaten en god anledning til å komme raskt og riktig inn i saken. Dette er ikke noe krav. Noen foretrekker å sende over en beskrivelse av faktum og deretter alle dokumenter, noe som naturligvis er helt greit. Med god oversikt vi imidlertid advokaten bruke mindre tid på gjennomgang av dokumentene.

Effektiv informasjon til advokaten

En advokat tar betalt for økter. En arbeidsøkt kan være telefon og epost. Disse faktureres med minimum 0,25 timer. Dette er vanlig praksis og skal fremgå av advokatens oppdragsbekreftelse. Det vil således lønne seg å samle informasjon og spørsmål til advokaten i en økt fremfor mange økter. En advokat skal imidlertid være der for deg og du bestemmer selv om du skal samle opp eller ha flere samtaler. Her må vi legge til at rettshjelpsordningene som dekker utgifter til advokat vil sjekke at medgått tid er rimelig og nødvendig.

Gjøre enkle oppgaver selv for å spare utgifter

Er det ting du kan gjøre selv? Det spørsmålet kan være hensiktsmessig å stille dersom du vil redusere advokatutgiftene. Vær imidlertid oppmerksom på at advokaten vil ha et behov for å ha kontroll på saken og advokaten skal stå inne for jobben som gjøres. Klienter som skal gjøre mye selv vil derfor kunne skape utfordringer for advokatens ansvar.

Har du noen spørsmål? Send oss gjerne en henvendelse.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.