Netthets og sjikane - bør advokat kontaktes?

"Trolljegeren" på TV3 har fått mange til å tenke på netthets i en rettslig kontekst. Hets på nettet kan medføre erstatningsansvar og det kan således være fornuftig å kontakte advokat.

En tingrettsdom nylig avsagt har fått en del medieomtale. Den viser at domstolene er tilbøyelig til å ilegge erstatning dersom du er utsatt for netthets og sjikane. Dommen gjaldt ærekrenkende uttalelser på Facebook. Se link her: http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Torgeir-Bjelland-domt-for-netthets-3408478.html#.U89sw9IU-a4

Hvor grensen går for netthets som medfører erstatning er det vanskelig å si noe klart om på et generelt grunnlag. Det vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering. Det som er interessant i dommen som det er linket til over er at Facebook er å anse som "offentlig rom".

Dette representerer et forholdsvis nytt rettsområde som Advokatveiledning har valgt å satse på. Vi ønsker blant annet å senke terskelen for å ta kontakt med advokat. Hos oss får du en gratis og uforpliktende vurdering av din sak før du må avgjøre om du ønsker videre advokatbistand eller ikke. Er du utsatt for netthets, kan du ta kontakt i kontaktskjemaet under. Du vil få raskt svar fra en advokat som jevnlig jobber med slike saker.

PS! Omtalte dom er anket og følgelig ikke rettskraftig.

Vi har fått mange henvendelser på denne artikkelen hvor det raskt blir konkludert med at det ikke er aktuelt å bruke kostnader på advokat. I disse sakene må klient som hovedregel betale utgiftene fullt ut (ikke forsikringsdekning eller fri rettshjelp). Ta derfor kontakt om det vurderes å koble inn advokatbistand, men husk at utgiftene til en rettssak vil bli betydelige og trolig minimum kr 60 000- 70 000.