Hva er en stevning?

Dersom du har en sak med rettslig forankring, og det foreligger tvist mellom deg og motparten, kan du kreve dom for ditt krav. Som regel må du gjennom en runde i forliksrådet. Mange tvister avgjøres før møtet i forliksrådet, eller i selve forliksrådet. Dersom det ikke er tilfelle, havner saken ofte i tingretten, etter stevning fra den parten som krever noe. Denne personen benevnes saksøker, mens motparten kalles saksøkte i stevningen. En stevning gjør det altså mulig å kreve dom for et ønsket utfall.

Stevning og prosess i henhold til småkrav- eller allmennprosess

Dersom saken har tvistesum under kr 125 000, føres saken etter reglene som småkrav. Det betyr en noe mindre prosess og gjerne enklere stevning. I praksis innebærer det at forhandlingene er noe mer uformelle og som hovedregel vil man ikke kunne få dekket mer enn 20% av saksomkostningene. Dersom kravet er over kr 125 000, føres saken som allmennprosess. Stevning skal i begge tilfeller utarbeides i henhold til tvistelovens bestemmelser.

Bistand fra advokat ved utarbeidelse av stevning?

Veldig mange opplever å tape eller vinne saken i forliksrådet uten advokat. Det er ofte slik at en seier eller et tap i forliksrådet ikke har all verden å bety. Forliksrådet har sin funksjon, men det jobber ikke jurister i forliksrådet. Dette medfører at saken ofte blir avgjort på grunnlag av rene rimelighetsbetraktninger. Eksempelvis vil man kunne oppleve en dom i en retning til tross for at kravets dokumentasjon var helt fraværende. Slik vil det ikke være i tingretten. Ved utarbeidelse av stevning er det ofte begrenset hvor mye behandlingen i forliksrådet har å si.

Selv om du derfor har vunnet en sak i forliksrådet, kan det være smart å la seg bistå av en advokat hvis det er inngitt stevning til tingretten. I retten avgjøres saken av kompetente dommere, som lett vil avsløre om saken er for dårlig opplyst eller det rettslige tolket feil.

Vi tilbyr bistand ved utarbeidelse av stevning

Dersom du har en sak hvor det er inngitt stevning til tingretten og ønsker advokatbistand, bistår vi deg gjerne. Advokatene tilknyttet advokatveiledning.no løser mange saker før den når rettens lokaler. På den annen side er de ofte i retten fordi dette er nødvendig i en del saker. Ta kontakt her eller via vårt kontaktskjema under artikkelen. Den første henvendelsen koster deg ikke noe.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.