Tapt saken i Forbrukertvistutvalget

Har du tapt saken i Forbrukertvistutvalget, og er usikker på hva du skal gjøre. Da kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med advokat. Saken bør imidlertid være av prinsipiell karakter for deg, eller av en økonomisk noe høyere verdi. Dersom ikke noen av disse momentene er tilstede, vil det ofte være for dyrt å bruke advokat på saken.

Har du tapt saken i Forbrukertvistutvalget, bør den økonomiske verdien ligger rundt minimum kr 60 000 - 70 000 før det er noen hensikt i å ta saken videre. Neste skritt etter at du har tapt saken i Forbrukertvistutvalget er eventuelt at du tar ut en stevning til tingretten. Det betyr at du løper en risiko for å bli idømt motpartens omkostninger. Når det gjelder egne omkostninger er det ofte slik at du har dekning av dine advokatutgifter via dine forsikringer. Du må betale omkring 20 % selv.

Dersom du lurer på om du skal ta saken videre, eller har bestemt deg for å ta saken videre, kan vi bistå deg. Les mer her om hva vi primært jobber med. Listen er ikke uttømmende. Sender du oss en melding via vårt kontaktskjema får du raskt svar.