En del kjøpere av bil, båt eller bobil opplever nå at selger øker prisen som følge av valutaendring i forbindelse med Korona-viruset. Prisøkningen kan være stor og det kan oppstå problemer knyttet til hvem som skal bære risikoen for dette. Hvem skal ulempen gå utover?

Dersom man allerede har inngått en avtale der prisen er avtalt er det ikke slik at forhandleren uten videre kan øke prisen som følge av valutaendringen. Dette vil blant annet bero på hva som er avtalt mellom partene.

Ønsker du bistand til å håndtere din kjøpsavtale opp mot forhandler kan vi føre saken din og ivareta dine interesser. Mange av disse sakene vil være mulige å løse relativt raskt i konstruktiv dialog med forhandleren.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vi utrede nærmere hvordan du ligger an og hva som er hensiktsmessig strategi.

Juridisk bistand

NB! Gjennomgang i «valutaendring» – saker har vi kun kapasitet til å gjennomføre etter nærmere oppdragsavtale, da vi nå merker stor pågang i disse henvendelsene. Timeprisen er kr 1790 eks mva. 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.