Advokatveiledning.no inneholder en rekke artikler innenfor arbeidsrettens områder. Artiklene er skrevet av advokater som jobber med arbeidsrett i det daglige, og vil forhåpentligvis gi deg god veiledning innenfor arbeidsretten. Vi tilbyr gratis førstevurdering og bistand etter nærmere avtale.

Hjelp ved oppsigelse og avskjed

Våre advokater kan hjelpe deg å sjekke hvordan du ligger an i din sak og gi tips om hva du bør foreta deg. Vi hjelper hvert år svært mange arbeidstakere å komme frem til sluttavtale med arbeidsgiver og i et fåtall av saker bistår vi klienter i retten. Omlag 90% av våre saker løser seg gjennom forhandling med arbeidsgiver.

De fleste sakene vi jobber med handler om hvor vidt arbeidsgiver har grunnlag for å si opp arbeidstaker. Mange bedrifter kan ikke reglene og følger dem ikke mer eller mindre bevisst. Dette gjør at man svært ofte har en sak, fordi oppsigelsen ikke er korrekt.

Vi bistår også i saker om lønnsavtaler, trakkasering og andre arbeidsrettslige problemstillinger.

Hvem tar advokatregningen?

Førstevurderingen fra oss er helt gratis og uforpliktende. I det tilfelle du vil ha vår hjelp og engasjere en advokat kan det være greit å vite at din arbeidsgiver dekker advokat i svært mange tilfeller.

Trenger du bistand i din sak? Vi kan arbeidsrett!

Dersom du har behov for advokatbistand, kan du ta kontakt med oss for en gratis førstevurdering av din sak. Forutsetningen er at det som vurderes er en mulig reell sak, for eksempel hvor du har blitt eller står i fare for å bli sagt opp. Mange områder i vårt samfunn, blir i dag i større og større grad spesialisert. Den juridiske verden er intet unntak. Dette har vi tatt konsekvensen av, og arbeidsrett er ett av våre viktigste satsingsområder. Vi kan arbeidsrett!

Våre advokater prosederer jevnlig for domstolene og er vant til å forhandle både i utenrettslige forhandlinger, for eksempel om sluttpakke, eller i rettsmekling før hovedforhandling.