Å miste jobben eller stå i fare for å miste jobben kan by på mange utfordringer. Ikke bare mister du en jobb, men også inntekt etter oppsigelsestiden er ute. Man kan møte et vanskelig jobbmarked, og sosialt kan det være ubehagelig å miste jobben. Nedenfor følger noen viktige punkter dersom du har mistet eller risikerer å miste jobben.

Oppsigelsen må være skriftlig og begrunnet

Det er et krav etter arbeidsmiljøloven at oppsigelsen eller avskjeden må være skriftlig. Oppsigelsen skal også begrunnes, og begrunnelsen skal være saklig. Det er krav til hva som er å anse som saklig begrunnelse for oppsigelse.

Drøftelsesmøte

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-1 (arbeidstilsynet.no) at arbeidsgiver plikter å foreta drøftelser før beslutning om oppsigelse eller avskjed tas. Således skal arbeidsgiver møte arbeidstaker og drøfte begrunnelse og utvelgelsen for hvorfor vedkommende risikerer å miste jobben. Arbeidstaker har anledning til å ha med seg advokat på et slikt drøftelsesmøte. Drøftelsesmøte kan droppes dersom arbeidstaker ønsker det.

Er du innkalt til drøftelsesmøte? Les mer her –>

Forhandlinger

Dersom arbeidsgiver til slutt beslutter at arbeidstaker mister jobben, må begrunnelsen være i virksomheten, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Ved avskjed, når arbeidstaker mister jobben på dagen, har arbeidstaker misligholdt arbeidsavtalen av en mer grov karakter. Dersom du ikke anser begrunnelsen for oppsigelsen som saklig, kan du som arbeidstaker kreve forhandlinger. Det er ulike frister knyttet til dette. Mens forhandlingene pågår, har arbeidstaker normalt rett til å fortsette i stillingen.

Les mer om forhandlingsmøte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker –>

Advokat

Det er mange og detaljerte bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Dersom du risikerer å miste jobben eller har mottatt en oppsigelse, kan det ofte være lurt å rådføre seg med en advokat. Våre advokater jobber med arbeidsrett og har erfaring med denne typen saker. Ta gjerne kontakt for en første innledende vurdering av din sak. Du kan sende en henvendelse ved å klikke her, eller bruke skjema nederst på siden.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.