Advokat etter oppsigelse

Bør man kontakte advokat etter å ha blitt gitt en oppsigelse? Eventuelt på et tidligere tidspunkt ved innkalling til drøftelsesmøte? Det vil naturligvis avhenge av omstendighetene rundt. Du bør føle på hvorvidt du mener arbeidsgiver har gjennomført en ryddig og god prosess og om de har et forsvarlig grunnlag for å gi akkurat deg en oppsigelse.

Advokat etter oppsigelse - hva vil skje?


Hva skjer om man kontakter advokat etter oppsigelse? Det vil naturligvis avhenge av hvem du kontakter. Vårt fremste råd er å bruke noen som er spesialisert på arbeidsrett. Du vil få en juridisk vurdering av saken din og få advokatens vurderinger av hvilke skritt man bør ta videre - og hvilken risiko som foreligger. Advokatene tilknyttet advokatveiledning gir alltid en gratis og uforpliktende førstevurdering.

Advokat etter oppsigelse - rettsak?


De fleste saker løses utenfor rettsapparatet. Advokatens oppgave vil være å forsøke å forhandle frem en minnelig løsning med arbeidsgiver. Kanskje kan saken løses med en sluttpakke? Hvis partene nekter å forhandle og man ikke kommer noen vei, vil du få en vurdering av prosessrisikoen. Det blir da opp til deg i samråd med advokaten om søksmål skal tas ut. Ikke sjelden løser sakene seg etter at søksmål er tatt ut, men før saken kommer opp til behandling.

Advokat etter oppsigelse - kostnadene?


Du kan ha krav på fri rettshjelp etter lov om fri rettshjelp. Hvis du ikke oppfyller vilkårene der, er det normalt ikke noen forsikringsordninger som dekker advokatutgiftene. Hvis man lykkes med å bli enige om en sluttpakke, vil ofte advokatutgiftene dekkes av arbeidsgiver som en del av avtalens innhold. Hvis saken havner i retten, må man påregne at det blir en del kostnader underveis. Hvor mye vil avhenge av sakens kompleksitet. Hvis man får medhold i retten, vil man normalt også få tilkjent saksomkostninger - slik at arbeidsgiver må dekke dine kostnader til advokat i saken.


Advokat etter oppsigelse - ta kontakt


Vi har advokater som er spesialiserte på arbeidsrett og som primært jobber med oppsigelsessaker på vegne av arbeidstaker. Ta kontakt i kontaktskjemaet under og få en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.