Sluttpakke er en ordning for avslutning av et arbeidsforhold. Når arbeidstakeren får sluttpakke er partene enige om å skilles i minnelighet. Sluttpakken innebærer at arbeidstakeren får en sum i kroner og øre, mot at arbeidsgiveren slipper å risikere søksmål fra arbeidstakeren.

Det er vanskelig for en vanlig arbeidstaker å vite hvordan man skal fremforhandle en best mulig avtale, og det kan derfor være en fordel å velge advokathjelp ved sluttpakke. Med advokathjelp ved sluttpakkeforhandlinger står man bedre rustet til å få maksimalt ut av forhandlingene. Er en avtale først inngått, skal det svært mye til å få denne satt til side. Benytt derfor advokathjelp med en gang. Arbeidsgiver tar ofte arbeidstakers advokatutgifter.

Advokathjelp ved sluttpakke i hvilke tilfeller?

Dersom du er arbeidstaker i en bedrift hvor man er helt sikker på at flere arbeidstakere må slutte av saklige årsaker, eller dersom arbeidsgiver tilbyr sluttpakker for at folk skal slutte frivillig, er det ofte ingen hensikt å bruke advokat. Dersom man kan velge å stå i en stilling eller få en standardisert avtale, sier det seg selv at det ikke vil lønne seg å bruke penger til advokathjelp ved sluttpakkeløsningen. Dersom man derimot står overfor en situasjon med omtvistet oppsigelse eller avskjed kan det lønne seg å kontakte advokat for å få fremforhandlet en best mulig sluttpakke.

Når bør man velge sluttpakke, og når bør man velge andre alternativer?

Dette spørsmålet gjør det aktuelt med advokathjelp ved sluttpakke, nettopp fordi det ofte ikke er så enkelt å vite når man skal velge sluttpakke og når det for eksempel kan være gunstig å gå i en rettslig prosess mot arbeidsgiver. Svaret på spørsmålet vil være en skjønnsmessig vurdering av en rekke momenter, der for eksempel arbeidsgivers økonomi og dine fremtidsutsikter i jobbmarkedet er to sentrale momenter. Har du gode muligheter for å skaffe deg en annen jobb du kan leve med, vil det for eksempel kunne være gunstig å avslutte nåværende arbeidsforhold med en god sluttpakke. Denne biten kan vi hjelpe deg med.

Kostnaden for advokathjelp ved sluttpakke

Mange tenker at advokat er dyrt, men advokathjelp trenger ikke å være det. I arbeidssaker er det muligheter for fri rettshjelp, både i form av rådgivning og dersom du skulle trenge advokatbistand til å føre en sak i retten. Dessuten vil ofte denne type saker bli løst ved at arbeidsgiver dekker de utgiftene du har hatt til advokat. Dette kan man ikke i lovnad om, men i svært mange tilfeller blir utfallet slik.

Vi har flere advokater som har spesialisert seg på arbeidssaker og det å yte advokathjelp ved sluttpakke. Vi hører derfor gjerne fra deg dersom du trenger advokatbistand i din sak. Vi bistår med generell rådgivning, samt bistand i drøftelsesmøter og i rettslige prosesser. Velger du bistand fra advokatveiledning.no får du en advokat som kan arbeidsrett. Vi har valgt å spesialisere oss på å veilede innenfor utvalgte rettsområder, der arbeidsrett er et av flere.

Ta kontakt, så vurderer vi gratis om du har en sak. Benytt gjerne vårt kontaktskjema nedenfor, så får du svar innen kort tid. Du blir kontaktet av en av våre advokater med spesialkompetanse på arbeidsrett.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.