Arbeidsgivere har av ulike grunner behov for å si opp folk fra stillingen. Dette kan ha legitime årsaker, eller begrunnelser som er mer sviktende.

I enkelte tilfeller er det åpenbart at man må finne seg i en oppsigelse eller avskjed. Andre ganger kan det være langt mer vrient å vite hvor saken står. Dette gjelder både i forhold om oppsigelsen er saklig og om arbeidsgiver har fulgt opp sine forpliktelser i prosessen. For å sikre at rettigheter blir ivaretatt er det mange som velger å benytte advokathjelp ved oppsigelse fra stilling. Vi bistår jevnlig arbeidstakere i oppsigelsesprosesser, og vi løser disse sakene ved hjelp av sluttpakker og forhandlinger. Når det er nødvendig er vi også beredt til å føre saken i retten.

Vurderer du å bruke advokat i din sak? Send oss gjerne en henvendelse. Du vil da bli tildelt en av våre medarbeidere med arbeidsrett som spesialfelt. Første henvendelsen koster deg ikke noe.

Hva slags advokat bør du velge ved oppsigelse fra stilling?

Dersom du har mottatt oppsigelse eller skjønner at dette er på gang, kan det være lønnsomt å bruke advokat. Det er naturligvis fritt advokatvalg, og mange advokater å velge mellom. Flere advokater har spesialisert seg på arbeidsrett. Vi vil anbefale deg å velge en advokat som har særlig kjennskap til hva en oppsigelse fra stilling, og forholdene rundt dette, innebærer. Da er sannsynligheten størst for at du vil få tilstrekkelig advokathjelp ved oppsigelse fra stilling. Velger du oss kan vi love at dine rettigheter blir ivaretatt på en best mulig måte.

Noen forhold rundt oppsigelse fra stilling

Dersom arbeidsgiver vil ha en arbeidstaker bort fra arbeidsplassen med en gang, må det foreligge grunnlag for avskjed. Det skal mye til. I andre tilfeller vil det være tale om en oppsigelse fra stillingen. Det gjelder en rekke regler rundt dette, blant annet at oppsigelsen skal være skriftlig og at oppsigelsen skal være saklig. Videre skal det avholdes et drøftelsemøte hvor forhold rundt oppsigelsen skal klargjøres og drøftes nærmere. Mange av disse bestemmelsene fremgår av arbeidsmiljøloven kapittel 15. Loven gir arbeidstaker et godt vern. Arbeidsgiver skal holde tungen rett i munnen for å gjøre prosessen riktig og i tillegg være sikker på at oppsigelsen er saklig.

Mulige utfall etter oppsigelsen

Det er naturligvis mulig å si opp folk på en skikkelig måte innenfor lovens rammer. Det kan være helt nødvendig for en virksomhet å nedbemanne og iverksette tiltak for å sørge for videre drift. Dersom arbeidsgiver er på mindre trygg grunn, og/eller ønsker å bli ferdig med saken uten å bruke tid og ressurser, er det vanlig å forhandle seg frem til en avtale om å avslutte forholdet. Arbeidstaker frafaller da sin mulighet til å ta ut søksmål og gå videre med saken, mot å bli tilkjent en økonomisk kompensasjon. Dersom arbeidsgiver føler seg trygg på at prosessen er fulgt, oppsigelsen er saklig og tidsperspektivet ikke er noe moment, kan nok arbeidstaker glemme sluttpakke. Denne vurderingen er likevel ikke helt enkel, og derfor kan det være gunstig å konferere med en advokat. Flere av disse sakene må i noen tilfeller løses gjennom en rettslig prosess. Partene forsøker da å bli enige gjennom forhandlinger under rettsmekling. Lykkes ikke det, står man overfor en hovedforhandling i tingretten.

Oppsagt og lurer på om du har en sak?

Dersom du vurderer advokathjelp etter oppsigelse fra stilling, kan du gjerne ta kontakt med oss. Dette koster deg ikke noe, og vi gir en gratis førstevurdering. Du vil da få en peiling på om du har en sak å gå videre med. Ikke vent, ta kontakt med advokat i dag. Venter du, går tiden, og viktige frister kan bli passert.

Ta kontakt for en gratis vurdering. Du får raskt svar – vi har streng taushetsplikt. Send melding via vårt kontaktskjema. Foretrekker du en telefonsamtale kan du sende oss ditt telefonnummer, så ringer vi deg opp.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.