Mange arbeidskontrakter i Norge inngås ofte med prøvetid. Prøvetid reguleres av arbeidsmiljøloven § 15-6. Å være ansatt med prøvetid vil si at man ansettes med en klausul i den skriftlige arbeidsavtalen som angir en bestemt prøvetid. Prøvetiden har som hensikt å la arbeidsgiver få vurdert hvordan arbeidstakeren er i sitt arbeid.

Begrunnelse

Bakgrunnen for at arbeidsgiver har mulighet til å ansette arbeidstaker med prøvetid er nettopp for å se hvordan den ansatte er i sitt arbeid. Formålet er at arbeidsgiver skal se om arbeidstakeren er skikket til stillingen. At det maksimalt kan avtales prøvetid på seks måneder er at man anser det slik at arbeidsgiver i løpet av denne tiden vil se om den ansatte er skikket.

Prøvetidens lengde

Om du blir ansatt med prøvetid skal dette nedtegnes skriftlig i arbeidskontrakten. Prøvetidens lengde skal også angis i kontrakten. Det følger av arbeidsmiljøloven § 14-6 bokstav E. Maksimalt kan prøvetiden være seks måneder, men det kan avtales kortere prøvetid enn seks måneder. Et forhold som det kan være lurt å vite om prøvetiden, er at oppsigelsesfristen er fjorten dager i denne tiden. Dersom prøvetiden er utløpt, er arbeidstaker i utgangspunktet fast ansatt i virksomheten. Et annet forhold er at det ikke kan avtales ny prøvetid dersom du for eksempel har vært ansatt som vikar og nå har fått tilbud om fast stilling. Da har du allerede vist ovenfor arbeidsgiver at du er skikket til stillingen ved at du har fått tilbud om jobben.

Forlengelse av prøvetid

Arbeidsgiver kan forlenge den ansattes prøvetid. Muligheten for forlengelse av prøvetiden må være skriftlig meddelt den ansatte allerede ved begynnelsen av arbeidsforholdet. Imidlertid er det ikke mange muligheter arbeidsgiver har for å forlenge prøvetiden til en ansatt. Den eneste muligheten for forlengelse av prøvetiden er dersom arbeidstakeren har vært fraværende fra arbeidet i den opprinnelige avtalte prøvetiden. Den forlengede prøvetiden skal da tilsvare det fraværet den ansatte har vært borte fra arbeidet.

Advokatbistand

Tar du kontakt med oss, får du svar fra spesialisert advokat. Filosofien til Advokatveiledning AS er å tilby spesialisert advokatbistand og gjøre det enkelt å ta kontakt for å få en vurdering på om man har en sak og gå videre med eller ikke. Ta gjerne kontakt med oss gjennom kontaktskjemaet nedenfor dersom du vurderer advokatbistand og gi oss en beskrivelse av din sak. Vi besvarer ikke enkeltspørsmål, men tilbyr gratis vurdering for å avdekke om du har en sak å gå videre med eller ikke.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.