Trenger du bistand fra advokat på drøftelsesmøte eller er du usikker på hva du skal gjøre? Du har krav på å stille med en rådgiver på drøftelsesmøte.

Mange er usikre på hva de skal gjøre fordi det innebærer en kostnad å ha med seg advokat. Valget må man selv ta, men påstanden herfra er at det i de fleste tilfeller vil lønne seg å ha med advokat på drøftelsesmøte.

Bistand på drøftelsesmøte – hvilke regler gjelder?

Arbeidsmiljøloven § 15-1 oppstiller en regel om drøftelsesmøte. Den oppstiller en plikt for arbeidsgiver til å drøfte oppsigelsen med arbeidstaker før beslutning treffes. Formålet med drøftelsene er at arbeidsgiver skal kunne foreta de nødvendige vurderinger i forhold til saklighetskravet. Det stilles krav til en ryddig prosess, grundige avveininger, og saklig begrunnelse og valg.

Forhandlinger på drøftelsesmøte

På et drøftelsesmøte vil normalt en fratredelsesavtale/sluttpakke ihvertfall bli diskutert. Dette er langt mer praktisk i arbeidslivet enn man kan få inntrykk av i media. Det inngås slike avtaler til stadighet også i mindre selskaper, fordi arbeidsgiver da sikres taushet rundt prosessen, samt at man sikres mot at arbeidstaker tar saken videre til rettssystemet.

Ta kontakt for bistand og veiledning

Advokatene tilknyttet advokatveiledning deltar jevnlig på drøftelsesmøter. Vi representerer i hovedsak arbeidstakersiden, men også arbeidsgiversiden. Dersom vi lykkes med å inngå en fratredelsesavtale/sluttpakke, vil den ofte innebære et punkt om at arbeidstakers advokatutgifter dekkes av arbeidsgiver.
Er du innkalt til drøftelsesmøte? Ønsker du bistand fra en advokat? Send oss en henvendelse her, eller bruk kontaktskjemaet under. Vi dekker hele Norge, men ved bistand med oppmøte på et drøftelsesmøte dekker vi fortrinnsvis Oslo, Akershus og Østfold.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.