Bistand på drøftelsesmøte

Trenger du bistand fra advokat på drøftelsesmøte eller er du usikker på hva du skal gjøre? Du har krav på å stille med en rådgiver på drøftelsesmøte. Mange er usikre på hva de skal gjøre fordi det innebærer en kostnad å ha med seg advokat. Valget må man selv ta, men påstanden herfra er at det i de fleste tilfeller vil lønne seg å ha med advokat på drøftelsesmøte.

Bistand på drøftelsesmøte - hvilke regler gjelder?


Arbeidsmiljøloven § 15-1 oppstiller en regel om drøftelsesmøte. Den oppstiller en plikt for arbeidsgiver til å drøfte oppsigelsen med arbeidstaker før beslutning treffes. Formålet med drøftelsene er at arbeidsgiver skal kunne foreta de nødvendige vurderinger i forhold til saklighetskravet. Det stilles krav til en ryddig prosess, grundige avveininger og saklig begrunnelse og valg.

Bistand på drøftelsesmøte - forhandlinger


På et drøftelsesmøte vil normalt en fratredelsesavtale/sluttpakke ihvertfall bli diskutert. Dette er langt mer praktisk i arbeidslivet enn man kan få inntrykk av i media. Det inngås slike avtaler til stadighet også i mindre selskaper, fordi arbeidsgiver da sikres taushet rundt prosessen, samt at man sikres mot at arbeidstaker tar saken videre til rettssystemet.

Bistand på drøftelsesmøte - ta kontakt


Advokatene tilknyttet advokatveiledning deltar jevnlig på drøftelsesmøter. Vi representerer i hovedsak arbeidstakersiden, men også arbeidsgiversiden. Dersom vi lykkes med å inngå en fratredelsesavtale/sluttpakke, vil den ofte innebære et punkt om at arbeidstakers advokatutgifter dekkes av arbeidsgiver.

Er du innkalt til drøftelsesmøte? Ønsker du bistand fra en advokat? Ta kontakt i kontaktskjemaet under. Vi dekker hele Norge, men ved bistand med oppmøte på et drøftelsesmøte dekker vi fortrinnsvis Oslo/Akershus/Østfold.