Arbeidsgiver plikter å avholde drøftelsesmøte ved oppsigelse eller avskjed av arbeidstaker. Det følger av arbeidsmiljølovens regler at arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til drøftelsesmøte ved oppsigelse eller avskjed.

Reglene om drøftelsesmøte ved oppsigelse eller avskjed stiller krav til den prosessen det er å si opp eller avskjedige en arbeidstaker. Konsekvensene av at drøftelsesmøte ved oppsigelse eller avskjed ikke avholdes, kan være at den ansatte fortsetter i stillingen.

Når avholdes drøftelsesmøte?

Drøftelsesmøte ved oppsigelse eller avskjed skal avholdes før oppsigelse eller avskjed gis til arbeidstaker. Således må arbeidsgiver innkalle til drøftelsesmøte før det avgjøres om arbeidstakeren skal gis oppsigelse eller avskjed. Innkalling til drøftelsesmøte ved oppsigelse eller avskjed bør være skriftlig meddelt arbeidstakeren. Innkallelsen bør også gis i relativt god tid. Dette for at arbeidstaker skal kunne sette seg inn i saken, og tenke gjennom hva som bør tas opp i drøftelsesmøte ved eventuell oppsigelse eller avskjed.

Dersom arbeidstaker ikke ønsker å gjennomføre drøftelsesmøte ved oppsigelse eller avskjed, er det ikke krav om gjennomføring.

Hva tas opp på drøftelsesmøtet?

Hva som tas opp på et drøftelsesmøte er særlig grunnlaget for eventuell oppsigelse eller avskjed. Hvilke konsekvenser oppsigelse eller avskjed kan føre med seg tas også gjerne opp på et drøftelsesmøte. Om det finnes andre løsninger for arbeidstaker enn oppsigelse eller avskjed vil også være nærliggende å ta med i et drøftelsesmøte.

Etter drøftelsesmøte

Hva skjer egentlig etter et drøftelsesmøte ved oppsigelse eller avskjed ? Etter at det er gjennomført drøftelsesmøte føres møtet gjerne i en protokoll. Dette gjøres gjerne for å unngå konflikt i ettertid om hva som var grunnlaget for drøftelsesmøtet, samt hva det eventuelt var enighet om eller uenighet om.

Ta gjerne kontakt med oss

Våre advokater har god erfaring med arbeidstvister. Ta gjerne kontakt ved å klikke her eller bruk vårt kontaktskjema nederst på siden, dersom du mener du har en sak. En første innledende førstevurdering av din sak er kostnadsfri. Som arbeidstaker har du mulighet til å ha med deg en representant på drøftelsesmøte. Det betyr at du kan ha med deg advokat, dersom du ønsker det.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.