Erstatning etter å ha fått sparken er ikke upraktisk. Arbeidsmiljøloven oppstiller i arbeidsmiljøloven § 15-11 rettsvirkningene av at arbeidsgiver inngir en ulovlig oppsigelse. Erstatning er en av to rettsvirkninger. Den andre er ugyldighet.

Hva skal til?

Erstatning er betinget av at det foreligger en usaklig oppsigelse. Arbeidsgiver har gitt deg sparken i strid med arbeidsmiljølovens regler. Erstatning er ikke betinget av skyld hos arbeidsgiver. Det skal foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Hva kan du få erstattet?

Du kan få erstattet økonomisk tap, fremtidig inntektstap og såkalt oppreisning. Det økonomiske tapet vil ofte avhenge av hvor lang tid som har gått fra oppsigelsen ble gitt til saken er avsluttet og om man har vært i arbeid denne perioden. Fremtidig inntektstap knytter seg blant annet til utsiktene for å få ny jobb. Sistnevnte er erstatning for ikke-økonomisk tap. Her vil det være av betydning hvordan arbeidsgiver har opptrådt gjennom hele prosessen.

Hva bør man gjøre?

Etter å ha fått sparken – og blitt gitt en oppsigelse – er det viktig å få en juridisk vurdering av saken. Du kan kreve forhandlingsmøte med arbeidsgiver – og arbeidsgiver plikter i så fall å avholde det innen 14 dager etter at kravet ble fremsatt. Det løper flere særskilte frister, blant annet en egen søksmålsfrist. Har du fått sparken og lurer på om du vil har krav på erstatning? Ta kontakt i kontaktskjemaet under og få en kostnadsfri førstevurdering av saken din. Vi kan arbeidsrett.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.