Erstatning etter oppsigelse er på ingen måte upraktisk. Dersom oppsigelsen er å anse usaklig etter arbeidsmiljøloven § 15-7, vil normalt arbeidstaker ha krav på erstatning. Det kan potensielt handle om et betydelig beløp.

Økonomisk tap

Arbeidstaker vil som utgangspunkt ha krav på erstatning for lidt økonomisk tap. Dette har en klar side til om arbeidstaker har stått i stillingen frem til saken er avklart eller ikke. Ved oppsigelse kan arbeidstaker til en viss grad styre dette selv, da arbeidstaker som hovedregel har krav på å stå i stillingen etter arbeidsmiljøloven § 15-11. Hvis arbeidstaker ikke har stått i stillingen, vil i mange tilfeller økonomisk tap utgjøre lønnen frem til domstidspunktet.

Fremtidig inntektstap

Dette er en vanskelig vurdering. Hvordan utmåle fremtidig inntektstap? Det finnes flere eksempler i rettspraksis på arbeidstakere som er tilkjent erstatning for fremtidig inntektstap, i noen tilfeller opp mot 2 år. Dette er særlig aktuelt hvis arbeidstaker er oppsagt grunnet sykefravær etter arbeidsmiljøloven § 15-8.

Oppreisning

Oppreisning er erstatning for ikke-økonomisk tap. Rettspraksis viser at dette normalt vil utgjøre et sted mellom kr 30 000 og kr 100 000. Vurderingstema her er de konkrete omstendigheter i saken og om arbeidstaker må sies å ha blitt påført unødig store ulemper ved oppsigelsesprosessen.

Prosessen

Er du oppsagt og lurer på om du vil ha krav på erstatning? Det kan kreves forhandlingsmøte med arbeidsgiver. Du har krav på at dette avholdes etter arbeidsmiljøloven. Hvis dette ikke fører frem, må det inngis søksmål for tingretten. Ikke sjelden løses disse sakene i rettsmekling, som resulterer i et rettsforlik som ikke er offentlig tilgjengelig.

Ønsker du bistand i en oppsigelsessak? Beskriv saken din i kontaktskjemaet under og bli kontaktet av en spesialisert advokat på arbeidsrett.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.