Erstatning etter oppsigelse

Erstatning etter oppsigelse er på ingen måte upraktisk. Dersom oppsigelsen er å anse usaklig etter arbeidsmiljøloven § 15-7, vil normalt arbeidstaker ha krav på erstatning. Det kan potensielt bli tale om et betydelig beløp.

Erstatning etter oppsigelse - økonomisk tap


Arbeidstaker vil som utgangspunkt ha krav på erstatning for lidt økonomisk tap. Dette har en klar side til om arbeidstaker har stått i stillingen frem til saken er avklart eller ikke. Ved oppsigelse kan arbeidstaker til en viss grad styre dette selv, da arbeidstaker som hovedregel har krav på å stå i stillingen etter arbeidsmiljøloven § 15-11. Hvis arbeidstaker ikke har stått i stillingen, vil i mange tilfeller økonomisk tap utgjøre lønnen frem til domstidspunktet.

Erstatning etter oppsigelse - fremtidig inntektstap


Dette er en vanskelig vurdering. Hvordan utmåle fremtidig inntektstap? Det finnes flere eksempler i rettspraksis på arbeidstakere som er tilkjent erstatning for fremtidig inntektstap, i noen tilfeller opp mot 2 år. Dette er særlig aktuelt hvis arbeidstaker er oppsagt grunnet sykefravær etter arbeidsmiljøloven § 15-8.

Erstatning etter oppsigelse - oppreisning


Oppreisning er erstatning for ikke-økonomisk tap. Rettspraksis viser at dette normalt vil utgjøre et sted mellom kr 30 000 og
kr 100 000. Vurderingstema her er de konkrete omstendigheter i saken og om arbeidstaker må sies å ha blitt påført unødig store ulemper ved oppsigelsesprosessen.

Erstatning etter oppsigelse -prosessen


Er du oppsagt og lurer på om du vil ha krav på erstatning? Det kan kreves forhandlingsmøte med arbeidsgiver. Du har krav på at dette avholdes etter arbeidsmiljøloven. Hvis dette ikke fører frem, må det inngis søksmål for tingretten. Ikke sjelden løses disse sakene i rettsmekling, som resulterer i et rettsforlik som ikke er offentlig tilgjengelig.
Ønsker du bistand i en oppsigelsessak? Beskriv saken din i kontaktskjemaet under og bli kontaktet av en spesialisert advokat på arbeidsrett.