Utgangspunktet og hovedregelen i norsk rett er at arbeidstaker skal være fast ansatt. Likevel er det mange arbeidstakere som ansettes midlertidig i Norge. Å være ansatt med prøvetid er også vanlig å innta i arbeidsavtalen.

fast ansatt

De fleste arbeidstakere ønsker å være fast ansatt. Å være fast ansatt gir en egen trygghet for arbeidstaker. Vi får mange spørsmål knyttet til fast ansettelse. Send oss gjerne en henvendelse dersom du ønsker bistand i din sak. Vi utarbeider betenkninger etter medgått tid og vi bistår overfor arbeidsgiver.

Når er jeg egentlig fast ansatt?

Mange arbeidsavtaler i Norge blir inngått med såkalt prøvetid. Prøvetiden kan maksimalt settes til seks måneder. Hvis det avtales prøvetid skal dette stå skriftlig i arbeidskontrakten. Etter at prøvetiden er utgått er utgangspunktet at arbeidstaker er automatisk å anse som fast ansatt i virksomheten. Således er arbeidstaker i utgangspunktet å regne som fast ansatt selv om det er avtalt prøvetid. Det kan begrunnes med at det kreves saklig grunn hvis arbeidstaker ikke får fortsette i stillingen etter prøvetiden. Dersom arbeidstaker opprinnelig er ansatt i et vikariat i virksomheten og deretter får en fast stilling i samme virksomhet, kan det ikke avtales ny prøvetid. Arbeidstaker har da hatt sin prøvetid og er nå fast ansatt. Dersom arbeidstaker er midlertidig ansatt eller har vært midlertidig ansatt i virksomheten sammenhengende i mer enn fire år – er arbeidstakeren å anse som fast ansatt.

Hvorfor er det viktig å være fast ansatt ?

Det har helt siden etter andre verdenskrig vært et viktig tema å være fast ansatt. Både av hensyn til samarbeid ved arbeidsstedet, trygghet for arbeidsgiver og ikke minst en trygghet for arbeidstaker, er det viktig med fast ansettelse. Ved fast ansatt vil du nok i større grad føle at du kan være med på beslutninger, samarbeide bedre og at du er opptatt av et godt resultat for virksomheten. Det vil ikke si at du som midlertidig ansatt ikke vil gjøre en god jobb, men det er nok et moment i det totale bildet at en fast ansatt som følger trygghet til arbeidet – også er opptatt av å trygge virksomheten.

At arbeidstakere skal behandles likt er også et viktig prinsipp i arbeidsretten, som også følger av arbeidsmiljøloven. At arbeidstakerne er fast ansatt kan muligens føre til størst mulig grad av likebehandling av de ansatte. Det er mange grunner til at arbeidstakere skal behandles likt. Kanskje fører det til et større engasjement hos de ansatte, et bedre samarbeid, mer eller mindre konkurranse, åpenhet og tilbakemeldinger til arbeidsgiver? Det kan være mange gode grunner ved å være fast ansatt.

Ta gjerne kontakt med oss

Ta gjerne kontakt med oss dersom du mener du kan ha en sak i forbindelse med din ansettelse, oppsigelse eller liknende. Første innledende vurdering av din sak er kostnadsfri.

 

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.