Du har fått et brev i posten. Avsender er arbeidsgiver og brevet du holder i hånden er en oppsigelse. Du har fått sparken. Det å motta oppsigelse fra arbeidstaker kan være tungt og vanskelig. Både sosialt og økonomisk kan det være en vanskelig tid du har i vente etter at du har fått sparken.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har blitt oppsagt og mener det ikke foreligger grunnlag for dette, kan du gjerne ta kontakt med oss. Våre advokater har god erfaring med oppsigelser og bistår deg gjerne. Du kan enten ringe en av våre advokater eller ta kontakt via kontaktskjemaet nedenfor.

Gyldig oppsigelse?

Det er flere krav til en oppsigelse fra arbeidsgiver. Hvis ikke arbeidsgiver har gitt en gyldig oppsigelse, har du faktisk ikke fått sparken. Det viktigste kravet til oppsigelse fra arbeidsgiver er at den skal være skriftlig, og du skal personlig motta oppsigelsen. Etter arbeidsmiljøloven er det flere vilkår som gjelder oppsigelsen fra arbeidsgiver. Les mer om dette i artikkelen om formkrav til oppsigelse.

Saklig grunn?

Et annet viktig forhold ved innholdet i oppsigelsen er at det må foreligge saklig grunn for å gi deg sparken, herunder si deg opp. Som utgangspunkt kan du kun få sparken dersom det foreligger saklig grunn som begrunnes i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-7 som gjelder vern mot usaklig oppsigelse.

Har du som arbeidstaker forsømt dine plikter som ansatt eller har gjort noe klanderverdig, kan dette være saklig grunn for å gi deg sparken. Det skal etter dette relativt mye til for å si opp et arbeidsforhold fra arbeidsgivers side. Det kan også være saklig grunn for å gi deg sparken dersom du ikke har vist at du er skikket til stillingen. Likevel er det et visst slingringsmonn vedrørende dette. Arbeidsgiver plikter å gi deg den opplæring og rådgivning som du trenger, og kan dermed ikke gi deg sparken hvis så ikke er tilfellet.

Dette kan du gjøre

Dersom oppsigelsen oppfyller formkravene som følger av arbeidsmiljøloven og det foreligger saklig grunn for å gi deg sparken, er oppsigelsen gyldig. Det du da kan gjøre er å klage på oppsigelsen. Dersom det oppstår tvist vedrørende spørsmålet om oppsigelsen, kan du som arbeidstaker kreve forhandlinger. Dette må du kreve innen 14 dager etter at du mottok oppsigelsen. På forhandlingsmøte har du som arbeidstaker rett til å ha med den en advokat dersom du ønsker det. Hvis dere ikke kommer til enighet under møtet, gjelder ulike frister i forhold til å ta ut søksmål mot arbeidsgiver. Mens saken pågår har du som utgangspunkt rett til å stå i stillingen.

Dersom du har fått sparken og lurer på hvilke rettigheter du har – ta kontakt med oss. Den første innledende vurderingen av din sak er kostnadsfri.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.