Fått sparken på dagen - bør advokat kontaktes?

Å få sparken på dagen - bli utestengt fra arbeidsplassen med beskjed om å finne på noe annet å gjøre - kan være svært inngripende. I arbeidsmiljøloven omtales dette som avskjed. Hvilke regler gjelder og bør advokat kontaktes?

Fått sparken på dagen - arbeidsmiljøloven § 15-14


Avskjed reguleres i arbeidsmiljøloven §15-14. Det følger av bestemmelsen at en arbeidstaker kan få sparken på dagen dersom han eller hun har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Det må foretas en konkret vurdering. Terskelen er høy - og dersom arbeidsgiver i steden burde gitt en oppsigelse eller ikke iverksatt sanksjoner overhodet - vil arbeidstaker normalt ha krav på erstatning.

Fått sparken på dagen - hva kan erstattes?


Erstatningen kan dekke lidt økonomisk tap, fremtidig inntektstap og oppreisning. Det vil avhenge av de konkrete omstendighetene i saken. Siden avskjed, sparken på dagen, er såpass inngripende for arbeidstaker vil normalt erstatningen settes høyt. Dette gjelder særlig for oppreisningserstatning, som er erstatning for ikke-økonomisk tap, såkalt "tort og svie".

Fått sparken på dagen - hva gjør jeg nå?


Du bør så absolutt kontakte advokat hvis du har fått sparken på dagen. Vårt klare råd er å få bistand fra en advokat som jobber med arbeidsrett og lignende saker til daglig. Ved avskjed kan man søke Fylkesmannen om fri retthjelp siden inntektsgrunnlaget er borte. Advokatene tilknyttet advokatveiledning tilbyr alltid å gjøre dette for deg.

Advokatbistand?


Ønsker du en juridisk vurdering fra en arbeidsrettsadvokat? Ønsker du bistand? Skriv inn i kontaktskjemaet under. Du vil alltid få en uforpliktende og kostnadsfri vurdering først, før du bestemmer deg for om oppdrag skal etableres.