Arbeidstaker kan kreve at det avholdes et forhandlingsmøte etter at oppsigelse eller avskjed er inngitt fra arbeidsgiver. Det følger av arbeidsmiljøloven § 17-3. Arbeidstaker må skriftlig underrette arbeidsgiver, og fra arbeidsgiver er gjort kjent med arbeidstakers krav om forhandlingsmøte har de 14 dager på seg til å avholde forhandlingsmøte.

Plikter å opplyse om arbeidstakers rett

Arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger er en opplysning arbeidsgiver plikter å orientere arbeidstaker om i selve oppsigelsen eller avskjeden, jf. arbeidsmiljølovens § 15-4 (2) bokstav A. Hensikten med forhandlingsmøte er at partene skal møtes hvis arbeidstaker mener det foreligger en ulovlig oppsigelse eller avskjed og se hvorvidt det er mulig å komme frem til en utenrettslig løsning.

Hvordan et forhandlingsmøte forløper

Det er vanskelig å si noe generelt om hvordan et forhandlingsmøte vil forløpe seg, da dette naturligvis vil variere. Ethvert møte er unikt. Det er likevel noen hovedtrekk som går igjen. Selve grunnlaget for oppsigelsen eller avskjeden vil som oftest bli diskutert først. Begge partene vil komme med sitt synspunkt og hvis de er representert med advokat vil også eventuelle juridiske spørsmål bli diskutert. Etter hvert vil man normalt komme inn på hvorvidt det er mulig å komme frem til en løsning begge parter kan være fornøyd med. Avhengig av forhandlingsviljen, kan denne delen av forhandlingsmøte ofte ta lang tid og innebære at partene må ta pauser for å drøfte tilbud som fremmes.

Advokatbistand ved forhandlingsmøte etter oppsigelse

Så lenge forhandlinger pågår, har arbeidstaker rett til å stå i stillingen. Mange arbeidstakere lar seg bistå av advokat på forhandlingsmøte. Det er vanlig at arbeidsgiver stiller med advokat. Advokatens oppgave er å forhandle med arbeidsgiver og forsøke på oppnå best mulig løsning for arbeidstaker, enten det kan oppnås på møte eller på et senere tidspunkt. Advokatene tilknyttet advokatveiledning har bred erfaring med forhandlinger mot arbeidsgiver.

Dersom du tar kontakt i kontaktskjemaet under eller sender oss en henvendelse her, får du innen kort tid svar fra en advokat som primært jobber med arbeidsrett. Første vurdering av saken er alltid uforpliktende og gratis.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.