Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan gi oppsigelse. Likevel er det ikke like formkrav til oppsigelsen om den er inngitt av arbeidstaker eller arbeidsgiver. Et felles formkrav er at oppsigelsen må være skriftlig. Det skjer uheldigvis at oppsigelser ikke er inngitt med de formkravene som følger av loven.

Skriftlig oppsigelse

En arbeidstaker kan inngi oppsigelse uten å oppgi noen grunn for oppsigelsen. Imidlertid må oppsigelse fra arbeidstaker leveres skriftlig til arbeidsgiver. Dette har ikke betydning for oppsigelsens gyldighet. En muntlig oppsigelse fra arbeidstaker er også bindende.

Arbeidsgiver plikter også å inngi oppsigelse til arbeidstakeren skriftlig. En muntlig oppsigelse fra arbeidsgiver er imidlertid ikke gyldig. Den skriftlige oppsigelsen skal enten leveres til arbeidstakeren personlig eller oppsigelsen skal sendes rekommandert til arbeidstakers adresse.

Oppsigelse fra arbeidsgiver – flere formkrav

I tillegg til skriftlig oppsigelse, er det flere formkrav eller krav til innholdet i oppsigelse fra arbeidsgivers side. Oppsigelsen skal inneholde opplysning om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål, retten til å fortsette i stillingen og ulike frister, i tillegg til hvem som er arbeidsgiver og riktig saksøkt ved en eventuell tvist vedrørende oppsigelsen. Dersom arbeidstaker ber om det, må arbeidsgiver oppgi de forhold som ligger til grunn for oppsigelsen.

Arbeidsgiver må ha saklig grunn for oppsigelse av arbeidstaker

Arbeidstaker kan som nevnt ovenfor levere oppsigelse uten grunn. Dette gjelder imidlertid ikke for arbeidsgiver.  Den saklige grunnen for oppsigelsen må begrunnes i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakerens forhold.

Oppsigelsen oppfyller ikke formkravene

Dersom oppsigelsen fra arbeidsgiver ikke oppfyller formkravene er den vanligvis å anse som ugyldig. At oppsigelsen er ugyldig betyr at arbeidstakeren fortsetter i jobben og det ses bort fra oppsigelsen. Arbeidstaker kan kreve erstatning ved at det er inngitt en ugyldig oppsigelse.

Har du mottatt oppsigelse fra arbeidsgiver og lurer på hvilke rettigheter du har? Oppfyller oppsigelsen de lovbestemte formkravene ? Ta gjerne kontakt med oss her eller gjennom kontaktskjemaet nedenfor. Vi vil besvare din henvendelse, og gi en kostnadsfri innledende vurdering av din sak. Vi besvarer ikke enkeltspørsmål om formkrav, vår førstevurdering knytter seg til hvorvidt du har en sak å gå videre med eller ikke.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.