En av våre advokater i samarbeidet bak advokatveiledning.no, ble kontaktet av en arbeidstaker i et større firma på Lysaker som hadde blitt innkalt til drøftelsesmøte der hun ble fortalt at grunnet de økonomiske forholdene i firmaet måtte det foretas en nedbemanning.

Arbeidstakeren hadde lengst ansiennitet av medarbeiderne i den aktuelle avdelingen i firmaet, herunder 33 år og følte det som urettferdig at hun var den eneste i sin avdeling som ble varslet om nedbemanning. Arbeidstaker reagerte også på at bedriften stilte med advokat uten varsel på forhånd.

Vi bistod arbeidstaker ved nedbemanning

Vi bisto arbeidstaker ved å utarbeide et lengre brev til arbeidsgiver der det ble vist til praksis rundt nedbemanning og kravet om saklig grunn ved utvelgelsen. Med bakgrunn i dette ble det avtalt et møte hos bedriften med undertegnede, arbeidstaker og ledelsen i bedriften og deres advokat.

Gunstig sluttpakke ved hjelp av advokat

Etter intense forhandlinger over 2-3 timer kom partene til slutt frem til en sluttpakke. Arbeidstaker fikk lønn uten arbeidsplikt i 16 måneder, fikk beholde jobb-PC`en og bedriften dekket arbeidstakers advokatutgifter fullt ut.

Kontakt oss gjerne dersom du vil ha bistand i lignende sak. En av våre erfarne arbeidsrettsadvokater hjelper deg med sluttpakke.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.