En oppsigelsesprosess vil alltid være en belastning. Det gjelder både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Dersom dette gjøres på en ryddig måte i tråd med arbeidsmiljølovens regler, vil imidlertid belastningen trolig bli langt mindre. Mange tvister om oppsigelse skyldes at arbeidsgiver ikke har gått frem på riktig måte og brutt en eller flere saksbehandlingsregler. Kontakt oss om du vurderer advokatbistand.

Bistand til å gjennomføre en riktig prosess ved oppsigelse

Arbeidsmiljøloven inneholder flere saksbehandlingsregler. Det viktigste ved siden av at selve oppsigelsesbrevet som må oppfylle de lovbestemte kravene, er avholdelse av drøftelsesmøte. Her gjøres det mye feil. Drøftelsesmøte skal avholdes før en endelig beslutning om oppsigelse er tatt. Videre må redegjørelsen fra arbeidstaker bli tatt med i vurderingsgrunnlaget. Det bør utarbeides et formriktig referat i etterkant, gjerne kalt protokoll fra drøftelsesmøte.

Hjelp for arbeidsgiver til å skrive en formriktig oppsigelse

Dersom en oppsigelse ikke oppfyller vilkårene i arbeidsmiljøloven, kan arbeidstaker få kjent den ugyldig. Det følger direkte av arbeidsmiljøloven § 15-5. Kravene følger av arbeidsmiljøloven § 15-4 annet ledd. Selv om de oppgis i loven, gjøres det fortsatt mye feil. Konsekvensen kan som sagt være ugydighet, men også erstatning.

Forhandlinger etter oppsigelse

Hjelp for arbeidsgiver ved oppsigelse, kan også omfatte forhandlinger med arbeidstaker. I medhold av arbeidsmiljøloven § 17-3 kan arbeidstaker kreve forhandlinger etter oppsigelse. Eneste kravet er at det fremsettes et skriftlig krav om forhandlinger senest 14 dager etter at oppsigelse er gitt. Arbeidsgiver må da sette opp et forhandlingsmøte. Her skal grunnlaget for oppsigelsen diskuteres. Hvis saken er tvilsom, slik at begge parter har en risiko for at en eventuell rettssak vil tapes, så kan det bli forhandlinger om en sluttavtale.

Advokatbistand for arbeidsgiver ved oppsigelse

Advokatveiledning.no tilbyr spesialisert advokatbistand for arbeidsgiver ved oppsigelse. Vi representerer både arbeidsgivere og arbeidstakere, noe som etter vår oppfatning er en klar fordel. Dersom du representerer arbeidsgiver og vurderer advokatbistand, ta kontakt. Første henvendelse og svar er alltid uforpliktende og gratis. Du får svar innen kort tid. Du kan også benytte kontaktskjema nedenfor, dersom du ønsker å sende inn en henvendelse.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.