Det er i de fleste tilfeller hensiktsmessig med juridisk bistand når man er innkalt til drøftelsesmøte.

De fleste som mottar en oppsigelse eller avskjed de hevder er urettmessig, tar kontakt med advokat. Ikke like mange tar kontakt med advokat når de får en innkalling til drøftelsesmøte, selv om de har krav på å stille på møte med advokat.

Ønsker du å bruke advokat i drøftelsesmøte? Send oss en henvendelse, så tar vi en uforpliktende prat.

Drøftelsesmøte er et møte arbeidsgiver skal gjennomføre i forkant av en avgjørelse om oppsigelse

Reglene om drøftelsesmøte følger av arbeidsmiljøloven § 15-1 (arbeidstilsynet.no). Normalt vil en arbeidsgiver som innkaller til drøftelsesmøte vurdere oppsigelse eller avskjed av den eller de arbeidstakerne som innkalles, i noen tilfeller er beslutningen i realiteten allerede tatt.

Plikt til å vurdere omplassering

I forarbeidene til arbeidsmiljøloven er det fremhevet at arbeidsgiver ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold har plikt til å vurdere omplassering, og å foreta en interesseavveining mellom virksomhetens behov og arbeidstakers ulemper. Disse vurderingene må tas i samarbeid med arbeidstakeren og skal følgelig finne sted på drøftelsesmøte. Det er videre understreket at ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold er forutgående drøftelse selvsagt.

Drøftelsesmøte skal gjennomføres så langt det er praktisk mulig, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Det er ikke kurant for arbeidsgiver å påberope praktiske vanskeligheter, og den store hovedregel er at drøftelser skal gjennomføres.

Regelen gjelder også ved masseoppsigelser etter arbeidsmiljøloven § 15-2 (arbeidstilsynet.no).

Fordeler med bistand fra advokat på drøftelsesmøte

Fordelen med å være bistått av advokat ved innkallelse til drøftelsesmøte er at du sikres at dine rettigheter blir ivaretatt. Dersom en senere inngitt oppsigelse eller avskjed skal anses ugyldig eller danne grunnlag for erstatning, er det også en fordel i henhold til å kunne dokumentere din sak, at du har hatt bistand av advokat på et tidlig stadium. Det kan også i enkelte tilfeller gjøre det enklere å komme frem til en sluttpakke om det er aktuelt.

Vi bistår jevnlig både arbeidstakere og arbeidsgivere i saker om oppsigelse og avskjed. Har du mottatt innkalling til drøftelsesmøte eller ønsker du å kalle inn en arbeidstaker til drøftelsesmøte? Send gjerne inn en beskrivelse av din sak og få en uforpliktende vurdering av din sak av en advokat som er spesialisert på slike saker.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.