Innkalt til drøftelsesmøte - hva nå?

De fleste som mottar en oppsigelse eller avskjed de hevder er urettmessig, tar kontakt med advokat. De ønsker enten gjeninntreden i stilling eller en form for sluttpakke. Ikke like mange tar kontakt med advokat når de får en innkalling til drøftelsesmøte, selv om de har krav på å stille på møte med advokat. Vår erfaring er at det i de fleste tilfeller er hensiktsmessig med juridisk bistand når man er innkalt til drøftelsesmøte.

Ønsker du å bruke advokat i drøftelsesmøte? Send oss en henvendelse, så tar vi en uforpliktende prat.

Drøftelsesmøte er et møte arbeidsgiver skal gjennomføre forut for at avgjørelse om oppsigelse treffes. Reglene om drøftelsesmøte følger av arbeidsmiljøloven § 15-1. Normalt vil en arbeidsgiver som innkaller til drøftelsesmøte vurdere oppsigelse eller avskjed av den eller de arbeidstakerne som innkalles, i noen tilfeller er beslutningen i realiteten allerede tatt.

I forarbeidene til arbeidsmiljøloven er det fremhevet at arbeidsgiver ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold har plikt til å vurdere omplassering og å foreta en interesseavveining mellom virksomhetens behov og arbeidstakers ulemper. Disse vurderingene kan vanskelig foretas uten i samarbeid med arbeidstakeren og skal følgelig finne sted på drøftelsesmøte. Det er videre understreket at ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold er forutgående drøftelse selvsagt.

Drøftelsesmøte skal gjennomføres «så langt det er praktisk mulig», med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Det er ikke kurant for arbeidsgiver å påberope praktiske vanskeligheter, og den store hovedregel er at drøftelser skal gjennomføres. Regelen gjelder også ved masseoppsigelser etter § 15-2.

Fordelen med å være bistått av advokat ved innkallelse til drøftelsesmøte er at du sikres at dine rettigheter blir ivaretatt. Dersom en senere inngitt oppsigelse eller avskjed skal anses ugyldig eller danne grunnlag for erstatning, er det også en fordel i henhold til å kunne dokumentere din sak at du har hatt bistand av advokat på et tidlig stadium. Det kan også i enkelte tilfeller gjøre det enklere å komme frem til en sluttpakke om det er aktuelt.

Vi bistår jevnlig både arbeidstakere og arbeidsgivere i saker om oppsigelse og avskjed. Har du mottatt innkalling til drøftelsesmøte eller ønsker du å kalle inn en arbeidstaker til drøftelsesmøte? Send gjerne inn en beskrivelse av din sak og få en uforpliktende vurdering av din sak av en advokat som er spesialisert på slike saker.