Sluttpakke er vanlig i arbeidslivet, og er ofte en fordel både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Sluttpakke er ikke lovregulert, og er et utslag av alminnelig avtalefrihet. Arbeidsgiveren har ingen plikt til å gi sluttpakke.

Det er ingen plikt å gi sluttpakke

Den klare hovedregel er at arbeidstaker ikke har krav på sluttpakke. Sluttpakke er et frivillig gode som brukes for å få i stand en minnelig løsning mellom partene. På den måten unngår man rettslig konflikt og rettssak. Dette sparer både arbeidsgiver og arbeidstaker for utgifter og unødig belastning.

Som arbeidstaker vil likevel sluttpakke representere en betydelig fordel og forhandlingskort i konflikt med arbeidsgiver. Dersom man mener seg utsatt for en usaklig oppsigelse og ønsker å bestride den, vil arbeidsgiver ofte være tilbøyelig til å gi sluttpakke.

Når er sluttpakke aktuelt?

Loven stiller krav om «saklig grunn» til oppsigelse i arbeidsmiljøloven § 15-7 (lovdata.no). Terskelen er høy – det skal mye til. Sluttpakke kan komme i stand både før og etter opphør av arbeidsforholdet.

Dersom arbeidsgiver ønsker at arbeidstaker skal tre ut av arbeidsforholdet, men det ikke er grunnlag for oppsigelse, vil arbeidstaker tilnærmet kunne kreve sluttavtale. Det kan være eneste mulighet for arbeidsgiver.

En arbeidstaker som mener seg utsatt for usaklig oppsigelse har flere muligheter. Man kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver, gå til søksmål og kreve erstatning. Både i forhandlinger og under et søksmål kan sluttavtale komme i stand. Ofte skjer dette før rettslige prosesser er igangsatt, nettopp for å unngå det. Dette sparer begge parter for en kostnadskrevende og belastende rettslig konflikt.

Sluttpakke er aktuelt – kan jeg kreve noe i forbindelse med innhold og størrelse?

Verken avtale om sluttpakke eller dens innhold er regulert. I visse tilfeller, for eksempel ved nedbemanning, fastsetter arbeidsgiver stort sett sluttpakkens innhold ensidig. I andre tilfeller er sluttpakken et resultat av forhandlinger. Premisset er at man skal komme til enighet, men det vil likevel være lettere for arbeidstaker å fremsette krav når man først har kommet til forhandlinger.

Vi kan bistå deg i forhandling om sluttpakke

Dersom man ønsker sluttpakke, vil det ofte lønne seg med advokathjelp. Det er mange faktorer som påvirker om en sluttavtale kommer i stand og hva den eventuelt skal inneholde. Forhandlingsteknikk kan gjøre en stor forskjell.

Vi har dyktige advokater spesialisert på arbeidsrett, som bistår både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Er du usikker på om det lønner seg med advokatbistand? Ta kontakt. Hos oss får du en gratis og uforpliktende førstevurdering.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.