Mange arbeidsavtaler inngås midlertidig. Midlertidig ansettelse betyr at arbeidstaker er ansatt med en begrensning i enten tid eller omfang. Motsetningen til midlertidig ansettelse er at arbeidstaker har fast ansettelse. Men hvilken betydning har det å ha en midlertidig ansettelse, og hvilke rettigheter har arbeidstaker ved midlertidig ansettelse?

Begrensning i tid eller omfang

Ved midlertidig ansettelse med tidsbegrensning, faller arbeidsforholdet bort når tiden er utløpt. Et eksempel på midlertidig ansettelse som er avgrenset i tid er typisk å være ansatt i et vikariat. Arbeidstaker er da ansatt i en tidsbegrenset periode.

Den midlertidige ansettelsen kan som nevnt også være begrenset i omfang. En ansettelse med den hensikt å gjennomføre et bestemt prosjekt er et typisk eksempel på midlertidig ansettelse som er begrenset i omfang. Arbeidsforholdet er å anse som opphørt når prosjektet og arbeidet er ferdig utført.

Praktiske eksempler på midlertidig ansettelse

Som utgangspunkt har arbeidstakere i norsk rett et relativt sterkt vern. Dette gjelder egentlig uavhengig av om arbeidstaker er fast ansatt eller har midlertidig ansettelse. Likevel har ikke arbeidstaker et like sterkt vern ved en midlertidig ansettelse som om arbeidstaker er ansatt i en fast stilling. Hovedregelen er at arbeidsforholdet ved en midlertidig ansettelse avsluttes ved det avtalte tidspunkt, enten tidsmessig eller når det avtalte arbeidet er utført.

Et eksempel er dersom arbeidstaker har midlertidig ansettelse ved å være vikar med en tidsbegrensning. Da vil arbeidstakerens midlertidige ansettelse utløpe på et gitt tidspunkt. Mange med midlertidig ansettelse har opplevd å få en vikariatstilling fordi vedkommende som har stillingen fast, for eksempel er ute i fødselspermisjon. Arbeidstakeren har dermed midlertidig ansettelse, i et halvt år eller ett år.

Rettigheter ved midlertidig ansettelse

Hvilke rettigheter har egentlig arbeidstaker ved midlertidig ansettelse? Om arbeidstaker har avtalt fast ansettelse eller midlertidig ansettelse, gjelder arbeidsmiljølovens regler. Således har arbeidstakere med midlertidig ansettelse et vern om arbeidstid, ferie, overtid og andre regler som gjelder generelt etter arbeidsmiljølovens regler. Dersom arbeidstaker som er midlertidig ansatt fortsetter i stillingen etter utløpet av den midlertidige ansettelsen, kan arbeidstaker kreve fast ansettelse. Dersom arbeidstaker har midlertidig ansettelse i over fire år sammenhengende, har arbeidstaker krav på fast ansettelse.

Ta kontakt med oss

Ta gjerne kontakt med oss dersom du mener du har en sak om arbeidsrett, enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker. Vi bistår begge sider ved en arbeidstvist. Vi har taushetsplikt.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.