Lovens oppsigelseskapittel sikter seg først og fremst på opphør av individuelle arbeidsforhold. Nedbemanninger er imidlertid en svært praktisk problemstilling.

Det som kjennetegner nedbemanninger er at det oftere er tvist om selve utvelgelsen av arbeidstakere enn oppsigelsesgrunnlaget i seg selv.

Ikke sjelden bærer arbeidsgivers valg preg av tilfeldigheter, vilkårlighet og såkalt «trynefaktor». I en slik prosess tilsier vår erfaring at det er nødvendig med bistand fra advokat for å ivareta dine interesser. Ofte vil arbeidstakere ha rettigheter også i tariffavtaler når det kommer til nedbemanning.

Sluttpakke er et nærliggende løsningsalternativ

Det er en rekke momenter som kan inngå i en slik sluttpakke. Forhandlingene kan være trøblete å føre uten bistand. Regelverket rundt nedbemanning kan være komplisert og det kan oppstå en rekke grensedragninger.

Avhengig av inntekts- og formuessituasjonen, kan advokatutgifter etter oppsigelse dekkes under lov om fri rettshjelp. Dersom du ikke har krav på fri rettshjelp, vil dine advokatutgifter bli en del av forhandlingene om sluttpakke. I de fleste tilfeller dekker arbeidsgiver det vesentligste av arbeidstakers utgifter til advokatbistand som en del av sluttpakken. Dersom du opplever problemer tilknyttet nedbemanning eller lurer på hvilke rettigheter du har, ta kontakt med en av våre spesialiserte advokater her, eller i kontaktfeltet under.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.