Nedbemanning og oppsigelse har etterhvert fått en sentral rolle i norsk arbeidsliv. Konkurransesituasjonen er tøff og den økonomiske hverdagen stram. Nedbemanning og oppsigelse er et av flere tiltak for å spare kostnader. Det er imidlertid på ingen måte fritt frem med nedbemanninger i norsk rett. Vernet mot oppsigelse står sterkt i norsk rett, og det gjelder i aller høyeste grad ved nedbemanning. Kontakt oss om du vurderer å koble inn advokatbistand i sak som omhandler nedbemanning og oppsigelse

Vilkår for oppsigelse

Arbeidsmiljøloven § 15-7 fastholder det alminnelige oppsigelsesvernet i norsk rett. Det må foreligge saklig grunn, men i dette ligger det langt mer enn hva ordlyden skulle tilsi. Terskelen for oppsigelse er høy. Dette er fastslått som et generelt utgangspunkt i flere høyesterettsdommer. Når det gjelder nedbemanning og oppsigelse, så stilles det krav til utvelgelsen av arbeidstakere og utvelgelseskrets. Det må være saklige kriterier ved utvelgelse, ansiennitet skal blant annet stå sentralt, og videre må hele virksomheten vurderes – ikke kun én avdeling eller en gruppe arbeidstakere.

 

Videre må virksomhetens behov anses som større enn de ulemper oppsigelse og nedbemanning påfører hver enkelt arbeidstaker. Denne vurderingen skal gjøres opp mot alle arbeidstakerne som vurderes nedbemannet og kan slå ulikt ut.

 

Saksbehandling ved nedbemanning

Når det gjelder saksbehandlingen, er informasjon og dokumentering av de vurderingene som har blitt gjort helt sentralt. Videre må arbeidsgiver innkalle arbeidstaker til drøftelsesmøte før en endelig beslutning er tatt. Innkallelse skal sendes ut og arbeidstaker skal få rimelig tid på seg til forberedelser. Arbeidstaker har krav på å stille med rådgiver, for eksempel advokat, og skal opplyses om dette i innkallelsen.

 

Advokatbistand

Vi bistår arbeidstakere i drøftelsesmøter nærmest hver eneste uke året gjennom. Ofte blir det forhandlinger om sluttpakke, som ihvertfall etter vårt syn ofte er en fornuftig og god løsning på en sak om nedbemanning og oppsigelse. Størrelsen på en sluttpakke blir alltid et resultat av forhandlinger, og derfor er det viktig å bli bistått av advokat om du ikke selv er meget komfortabel med en forhandlingssituasjon. Ofte ender arbeidsgiver opp med å dekke arbeidstakers advokatutgifter som en del av sluttpakken.

 

Gratis og uforpliktende førstevurdering

Vi tilbyr advokatbistand både til arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden og mener at det gir en bred erfaring og forståelse av situasjonen og hvordan saker om nedbemanning og oppsigelse kan løses på en god måte for klient.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og gratis førstevurdering av saken din. Du kan sende inn en henvendelse ved å klikke her, eller ta i bruk kontaktskjema på denne siden.

Send oss en beskrivelse av din sak

Send oss gjerne en beskrivelse av din sak. Vi sjekker om du kan ha en sak å gå videre med. Første henvendelse er gratis.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.